Търговски имот в СЛИВЕН за 22240.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЛИВЕН > Търговски имот

Търговски имот в СЛИВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 22240.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 54 кв.м.
  Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
  Обявяване: 2018-11-22
  Адрес: кв. Кольо Фичето № 30, ет. 0, обект 10
  ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
  Телефон: 044 633049
  Email: pako70@abv.bg

Всички имоти за СЛИВЕН
Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.517.121.1.10 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и седемнадесет точка сто двадесет и едно точка едно точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.517.121 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точк а петстотин и седемнадесет точка сто двадесет и едно/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Кольо Фичето“ № 30, ет.0, обект № 10, целият с площ 54.34 кв.м. /петдесет и четири цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.517.121.1.9, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.517.121.1.2, заедно с припадащите се 4,14 % /четири цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата,