Търговски имот в СЛИВЕН за 372000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЛИВЕН > Търговски имот

Търговски имот в СЛИВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 372000.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 454 кв.м.
  Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
  Обявяване: 2018-11-22
  Адрес: бул. Панайот Хитов № 14, ет. 0
  ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
  Телефон: 044 633049
  Email: pako70@abv.bg

Всички имоти за СЛИВЕН
Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.528.23.10.11 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и осем точка двадесет и три точка десет точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 10 /десет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.528.23 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и осем точка двадесет и три/, находящ се в гр. Сливен, бул. „Панайот Хитов“ № 14, ет.0, с предназначение на самостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови услуги, с обща застроена площ 453.50кв.м. /четиристотин петдесет и три цяло и петдесет стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ на първо ниво: 229.41 кв.м. /двеста двадесет и девет цяло четиридесет и една стотни квадратни метра/ и площ на второ ниво: 224.09кв.м. /двеста двадесет и четири цяло и девет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: за ниво 1: на същия етаж – няма, под обекта: няма, над обекта: няма, за ниво 2: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.5, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.6, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.1, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.2, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.3 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.4, заедно с прилежащите 9.68% /девет цяло шестдесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответната част от отстъпеното право на строеж върху терена. По документ за собственост самостоятелният обект представлява АВТОЦЕНТЪР СЪС СКЛАД, разположен на сутеренен и първи /партерен/ етаж на административно-търговска сграда, с обща разгъната застроена площ 453.50кв.м. /четиристотин петдесет и три цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от следните подобекти: 1. Сутеренен етаж, с разположени в него шест складови помещения, битово помещение със санитарен възел, стая за почивка и коридор със стълбище, със застроена площ на сутеренния етаж 229.41кв.м. /двеста двадесет и девет цяло четиридесет и една стотни квадратни метра/ и 2. Партерен етаж, с разположени в него помещения за смяна и лепене на гуми, диагностика на ходова част, смяна на масла, автомивка, магазин за дребни авточасти и принадлежности, битово помещение и стълбище, със застроена площ на партерния етаж 224.09кв.м. /двеста двадесет и четири цяло и девет стотни квадратни метра/.