Търговски имот в ЛОВЕЧ за 9704.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Търговски имот

Търговски имот в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 9704.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 175 кв.м.
  Срок: 14.09.2018 до 14.10.2018
  Обявяване: 2018-10-15
  Адрес: ул. Съйко Съев № 27
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ

СГРАДА с идентификатор 43952.512.207.47 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч с адрес: гр. Ловеч, ул.“Съйко Съев“ № 27 със застроена площ от 175 кв.м., брой етажи един, предназначение: Административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.512.207, която сграда представлява съгласно доказателствен нотариален акт за покупко-продажба № 9, том 14, дело № 1045/ 2004г. На Нотариус № 138 Цветослав Лазаров АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находяща се в гр. Ло веч, в района на МБАЛ „Проф. Д-р Парашкев Стоянов“, гр. Ловеч (бивше неврологично отделение), ул. Д-р Съйко Съев №27, на един етаж, със застроена площ от 169 кв.м., построена в УПИ I в кв. 126 по ПУП на гр. Ловеч, при граници: изток – гаражи на ХЕИ, запад – МБАЛ гр. Ловеч, север – парова централа, юг – МБАЛ гр. Ловеч.