Търговски имот в ЛОВЕЧ за 149788.80 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Търговски имот

Търговски имот в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 149788.80 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 291 кв.м.
  Срок: 27.06.2018 до 27.07.2018
  Обявяване: 2018-07-30
  Адрес: гр. Ловеч, ж.к. Червен брях, бл. № 115, етаж партер
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, област Ловеч, с адрес: ж.к. „Червен бряг“, бл. 115, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 43952.504.132.2.39 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и четири, точка, сто тридесет и две, точка, две, точка, тридесет и девет/, представляващ целия партерен етаж на десет етажен жилищен блок, с идентификатор № 43952.504.132.2 по кадастралната карта на града, одобрена със запов ед РД – 18 – 10 / 17.04.2007г. на изп. директор на АК, с предназначение – за търговска дейност, със застроена площ от 291.24 кв.м. /двеста деветдесет и едно цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра/, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.504.132, при граници и съседи на обекта по скица: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта: 43952.504.132.2.4, 43952.504.132.2.3, 43952.504.132.2.2, 43952.504.132.2.1.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1105/16=

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Мартин Ковачев, тел. 0877 318 730,
email: [email protected]