Тристаен апартамент РУСЕ Къща Ценово Заведение РУСЕ Парцел РУСЕ Къща Бъзовец Гараж РУСЕ Парцел Батишница Гараж РУСЕ Други ВАРНА Други Роза Двустаен апартамент ЯМБОЛ Двустаен апартамент ЯМБОЛ Други Могила Производствен имот Ягода Други Завой Парцел ВАРНА Гараж ВАРНА Паркомясто ВАРНА Заведение ВАРНА Етаж от къща ЧЕПЕЛАРЕ Хотел в Слатина Фабрика в Слатина Търговски имот в Слатина Тристаен апартамент в Слатина Стая в Слатина Склад в Слатина Производствен имот в Слатина Парцел в Слатина Паркомясто в Слатина Офис в Слатина Многостаен апартамент в Слатина Мезонет в Слатина Магазин в Слатина Къща в Слатина Земеделски имот в Слатина Земеделска земя в Слатина Заведение в Слатина Жилищна сграда в Слатина Етаж от къща в Слатина Едностаен апартамент в Слатина Други в Слатина Двустаен апартамент в Слатина Гараж в Слатина Газстанция в Слатина Вила в Слатина Бензиностанция в Слатина Ателие, Таван в Слатина Автомивка в Слатина

Търговски имот Слатина

 • Начална цена
 • 22344.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ловеч

 • Квадратура
 • 221 кв.м.

 • Срок:
 • 11.04.2018 до 11.05.2018

 • Обявяване:
 • 2018-05-14

 • Адрес:
 • Община Ловеч, с. Слатина, ул. "Васил Левски" № 23 А

 • ЧСИ:
 • Велислав Петров

 • Телефон:
 • 068 699 460; 0875 308 460

 • Email:
 • raev_a@velislavpetrov.com


Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – магазин с идентификатор 67218.160.434.5.9 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири, точка, пет, точка, девет / по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 49/20.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-11-115/10.02.2012г. на началник на СГКК – Ловеч, със стар идентификатор 67218.160.434.5.6 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири, точка, пет, точка, шест /, с адрес: село Слатина, Община Ловеч, Област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 23 / двадесет и три /, етаж 2 / две /, като самостоятелният обект се намира в сграда № 5 / пет /, разположена в поземлен имот с идентификатор 67218.160.434 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири / с предназначение на обекта: за търговска дейност, на едно ниво, с площ по нотариален акт 160 кв.м. / сто и шестдесет кв.м. /, а по приложена схема – с площ 221,13 кв.м. / двеста двадесет и едно цяло и тринадесет стотни квадратни метра /, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 67218.160.434.5.5, под обекта – 67218.160.434.5.3, 67218.160.434.5.4, 67218.160.434.5.2, над обекта – няма, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху I / първо римско / в кв. 26 / двадесет и шест / по ПУП – ПРЗ на село Слатина, Ловешка област, действащ към 1999г.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 244/2015г.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]Още Търговски имот за продажба в Слатина

Търговски имот Слатина- 22344.00лв.
Търговски имот Слатина- 28153.25лв.
Търговски имот Слатина- 46950.00лв.
Търговски имот Слатина- 28572.00лв.
Търговски имот Слатина- 35715.00лв.
0.12441301345825