Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Гараж ВАРНА Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 50480.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 101 кв.м.

 • Срок:
 • 26.01.2018 до 26.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-27

 • Адрес:
 • ул. Кап. Райчо № 56, ет. 3

 • ЧСИ:
 • Драгомира Димитрова Митрова

 • Телефон:
 • 032 - 269000

 • Email:
 • dragomira_mitrova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Драгомира Димитрова Митрова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 56784.523.901.1.147 (пет шест седем осем четири точка пет две три точка девет нула едно точка едно точка едно четири седем), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48/03.06.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо № 56 (петдесет и шест), ет. 3 (три), обект 3-66 (три тире шестдесет и шест), който СОС се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.523.901, предназначение: За търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 100.58 кв.м. (сто цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра), при граници и съседи: на същия етаж: 56784.523.901.1.145, 56784.523.901.1.146, 56784.523.901.1.148, под обекта: 56784.523.901.1.79, 56784.523.901.1.76, над обекта: 56784.523.901.1.216, 56784.523.901.1.217, ВЕДНО с 3.918% (три цяло деветстотин и осемнадесет хилядни процента) идеални части от общите части на етажа, ВЕДНО с 0.520% (петстотин и двадесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, както и правото на строеж.Още Търговски имот за продажба в ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ- 646000.00лв.
Търговски имот ПЛОВДИВ- 40000.00лв.
Търговски имот ПЛОВДИВ- 117000.00лв.
Търговски имот ПЛОВДИВ- 264240.00лв.
Търговски имот ПЛОВДИВ- 50480.00лв.
0.015014171600342