Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Хотел в МАДАН Фабрика в МАДАН Търговски имот в МАДАН Тристаен апартамент в МАДАН Стая в МАДАН Склад в МАДАН Производствен имот в МАДАН Парцел в МАДАН Паркомясто в МАДАН Офис в МАДАН Многостаен апартамент в МАДАН Мезонет в МАДАН Магазин в МАДАН Къща в МАДАН Земеделски имот в МАДАН Земеделска земя в МАДАН Заведение в МАДАН Жилищна сграда в МАДАН Етаж от къща в МАДАН Едностаен апартамент в МАДАН Други в МАДАН Двустаен апартамент в МАДАН Гараж в МАДАН Газстанция в МАДАН Вила в МАДАН Бензиностанция в МАДАН Ателие, Таван в МАДАН Автомивка в МАДАН

Търговски имот МАДАН

 • Начална цена
 • 32074.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 194 кв.м.

 • Срок:
 • 19.01.2018 до 19.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-20

 • Адрес:
 • ул. "Република" № 24, ет. 0

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 46045.501.37.1.25 (четири, шест, нула, четири, пет, точка, пет, нула, едно, точка, три, седем, точка, едно, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-9499/28.11.2016 г. на началника на СГКК - Смолян, с адрес на имота: гр. Мадан, ул. "Република" № 24, ет. 0, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, на едно ниво, с площ по кадастрална схема и документи за собственост от 193,83 кв.м. (сто деветдесет и три цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра), при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж - 46045.501.37.1.26, под обекта: няма, над обекта: 46045.501.37.1.1, 46045.501.37.1.3, 46045.501.37.1.13 и 46045.501.37.1.2, разположен в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.37 (четири, шест, нула, четири, пет, точка, пет, нула, едно, точка, три, седем), който самостоятелен обект, съгласно документ за собственост, представлява търговско помещение (бивш хранителен магазин), с адрес: гр. Мадан, ул. Република № 24, построено в УПИ – III (три), кв. 26 (двадесет и шест) по ЗРП гр. Мадан. Търговското помещение се намира на партерен етаж, с площ 193,83 кв.м. (сто деветдесет и три цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра), при граници - асфалтов път, стълбище, зелени площи, търговски обект. Същото се състои от следните свързани помещения: 1. Помещение 1 – с две външни стени от витрини с размери 7.05 м./8.05 м. и етажна височина 3.10 м. и помощно помещение с размери 4.35 м./3.2 етажна височина 3.1 м. и коридор. 2. Помещение 2 с една външна стена от витрина и размери на помещението 7.05 м./3.7м. и етажна височина – 3.1 м. 3. Помещение 3 с една външна стена от витрина с размери 7.05 м./3.8 м. и височина 3.1 м., което помещение е преградена част от помещение № 2. Към помещение № 3 има помощно помещение с размери 4.20 м./3.70 м. с етажна височина – 3.1 м.Още Търговски имот за продажба в МАДАН

Търговски имот МАДАН- 32074.00лв.
Търговски имот МАДАН- 29235.00лв.
Търговски имот МАДАН- 29235.00лв.
Търговски имот МАДАН- 34160.00лв.
Търговски имот МАДАН- 38066.00лв.
0.030072927474976