Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в ПАЗАРДЖИК Фабрика в ПАЗАРДЖИК Търговски имот в ПАЗАРДЖИК Тристаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Стая в ПАЗАРДЖИК Склад в ПАЗАРДЖИК Производствен имот в ПАЗАРДЖИК Парцел в ПАЗАРДЖИК Паркомясто в ПАЗАРДЖИК Офис в ПАЗАРДЖИК Многостаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Мезонет в ПАЗАРДЖИК Магазин в ПАЗАРДЖИК Къща в ПАЗАРДЖИК Земеделски имот в ПАЗАРДЖИК Земеделска земя в ПАЗАРДЖИК Заведение в ПАЗАРДЖИК Жилищна сграда в ПАЗАРДЖИК Етаж от къща в ПАЗАРДЖИК Едностаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Други в ПАЗАРДЖИК Двустаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Гараж в ПАЗАРДЖИК Газстанция в ПАЗАРДЖИК Вила в ПАЗАРДЖИК Бензиностанция в ПАЗАРДЖИК Ателие, Таван в ПАЗАРДЖИК Автомивка в ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

 • Начална цена
 • 97200.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 85 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • ул. „Димитър Петков“ № 3-А, ет. 0

 • ЧСИ:
 • Добромир Иванов Даскалов

 • Телефон:
 • 034 460 119

 • Email:
 • ddaskalov@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Добромир Иванов Даскалов

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.910.1.10 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, девет, едно, нула, точка, едно, точка, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-24-13-126/22.03.2013 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, ул. „Димитър Петков“ № 3-А, ет. 0, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейсност, брой нива на обекта: 1, площ на самостоятелния обект: 84,70 кв.м. (осемдесет и четири цяло и седемдесет стотни кв.м.), ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.910.1.12, 55155.503.910.1.11; под обекта: няма и над обекта: 55155.503.910.1.2, 55155.503.910.1.3, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.910.1.10 се намира в сграда с идентификатор 55155.503.910.1 ( пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, девет, едно, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-24-13-126/22.03.2013 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Димитър Петков“ № 3-А, предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, брой етажи: 5, брой самостоятелни обекти в сградата: 18, площ на сградата: 188 кв.м. (сто осемдесет и осем кв.м.), която сграда с идентификатор 55155.503.910.1 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.910 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, девет, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-24-13-126/22.03.2013 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Димитър Петков“ № 3-А, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), площ на поземления имот: 490 кв.м. (четиристотин и деветдесет кв.м.), квартал: 386, парцел XI. Сграда с идентификатор 55155.503.910.1 е въведена в екплоатация, съгласно Удостоверение № 206/28.11.2013 г. за въвеждане в еклоатация, издадено от Главен архитект на Община Пазарджик. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 97 200,00 лева (деветдесет и седем хиляди и двеста лева) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.Още Търговски имот за продажба в ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК- 176155.20лв.
Търговски имот ПАЗАРДЖИК- 546134.40лв.
Търговски имот ПАЗАРДЖИК- 172000.00лв.
Търговски имот ПАЗАРДЖИК- 23817.60лв.
Търговски имот ПАЗАРДЖИК- 48189.60лв.
0.022265911102295