Производствен имот Рудозем Търговски имот МАДАН Къща ПЛОВДИВ Къща Маноле Търговски имот ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Земеделска земя Коритен Други СВИЩОВ Земеделски имот Коритен Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Храбрино Заведение СВИЩОВ Земеделска земя Храбрино Едностаен апартамент СВИЩОВ Автомивка ГЪЛЪБОВО Производствен имот ПЛОВДИВ Парцел Раковсково Склад ДОБРИЧ Гараж ПЛОВДИВ Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Търговски имот ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 31142.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 50 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • бул. "Априлов" № 49Б, ет. 1

 • ЧСИ:
 • Звезделина Василева

 • Телефон:
 • 066-802 880; 0894 49 38 83

 • Email:
 • zvezdelina.vasileva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

МАГАЗИН, намиращ се в партерния етаж на пететажна масивна сграда, застроена върху 374 (триста седемдесет и четири) кв.м. в Поземлен имот 5544 (пет хиляди петстотин четиридесет и четири) от кв. 186 (сто осемдесет и шест) по плана на гр. Габрово, бул."Априлов" № 49Б (четиридесет и девет буква „Б”), който магазин е с площ 50.50 (петдесет цяло и петдесет стотни) кв.м, при граници: отгоре - първи етаж, отдолу - избени помещения, изток - апартамент, запад - бул."Априлов", север - киносалон и юг - стълбище, заедно с 3,144 % (три цяло и сто четиридесет и четири хилядни процента) ид.ч. от мазата, общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото. Описание по кадастрална карта: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 14218.515.285.19.3 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет точка деветнадесет точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, бул."Априлов" № 49, вх.Б, ет.1, самостоятелния обект се намира в Сграда № 19 (деветнадесет), разположена в Поземлен имот с идентификатор 14218.515.285 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет), с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта: 1 (едно), при граници на самостоятелния обект: на същия етаж - 14218.515.285.19.4 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет точка деветнадесет точка четири), 14218.515.285.19.2 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет точка деветнадесет точка две), под обекта - няма, над обекта - 14218.515.285.19.6 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет точка деветнадесет точка шест). НАЧАЛНА ЦЕНА: 31 142 (тридесет и една хиляди сто четиридесет и два) леваОще Търговски имот за продажба в ГАБРОВО

Търговски имот ГАБРОВО- 87300.00лв.
Търговски имот ГАБРОВО- 64800.00лв.
Търговски имот ГАБРОВО- 31142.00лв.
Търговски имот ГАБРОВО- 62100.00лв.
Търговски имот ГАБРОВО- 135905.60лв.
0.037070035934448