Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ПЕЩЕРА Фабрика в ПЕЩЕРА Търговски имот в ПЕЩЕРА Тристаен апартамент в ПЕЩЕРА Стая в ПЕЩЕРА Склад в ПЕЩЕРА Производствен имот в ПЕЩЕРА Парцел в ПЕЩЕРА Паркомясто в ПЕЩЕРА Офис в ПЕЩЕРА Многостаен апартамент в ПЕЩЕРА Мезонет в ПЕЩЕРА Магазин в ПЕЩЕРА Къща в ПЕЩЕРА Земеделски имот в ПЕЩЕРА Земеделска земя в ПЕЩЕРА Заведение в ПЕЩЕРА Жилищна сграда в ПЕЩЕРА Етаж от къща в ПЕЩЕРА Едностаен апартамент в ПЕЩЕРА Други в ПЕЩЕРА Двустаен апартамент в ПЕЩЕРА Гараж в ПЕЩЕРА Газстанция в ПЕЩЕРА Вила в ПЕЩЕРА Бензиностанция в ПЕЩЕРА Ателие, Таван в ПЕЩЕРА Автомивка в ПЕЩЕРА

Търговски имот ПЕЩЕРА

 • Начална цена
 • 94797.37 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 296 кв.м.

 • Срок:
 • 13.02.2018 до 13.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-14

 • Адрес:
 • ул. Йордан Ковачев № 42

 • ЧСИ:
 • Добромир Иванов Даскалов

 • Телефон:
 • 034 460 119

 • Email:
 • ddaskalov@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Добромир Иванов Даскалов

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.503.193 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, три, точка, едно, девет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Йордан Ковачев № 42, площ: 296 кв.м. (двеста деветдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 2258, квартал: 135, парцел: III, при съседи: 56277.503.192, 56277.503.189, 56277.503.188, 56277.503.194, 56277.503.9717, ВЕДНО с построената в описания по-горе поземлен имот с идентификатор 56277.503.193 СГРАДА с идентификатор 56277.503.193.1 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, три, точка, едно, девет, три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Йордан Ковачев № 42, застроена площ: 296 кв.м. (двеста деветдесет и шест кв.м.), брой етажи: 3, предназначение: Сграда за търговия. Началната цена, за недвижимия имот, описан по-горе, от която ще започне наддаването, е в размер на 94 797,37 (деветдесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и тридесет и седем стотинки), съставляваща 80 % от цената, определена в Протокол на ЧСИ от 13.12.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2 от ГПК във връзка с чл. 485 от ГПК.Още Търговски имот за продажба в ПЕЩЕРА

Търговски имот ПЕЩЕРА- 21160.80лв.
Търговски имот ПЕЩЕРА- 21160.80лв.
Търговски имот ПЕЩЕРА- 94797.37лв.
Търговски имот ПЕЩЕРА- 29852.64лв.
Търговски имот ПЕЩЕРА- 118496.71лв.
0.040567874908447