Тристаен апартамент САНДАНСКИ Заведение Долна Градешница Тристаен апартамент САНДАНСКИ Производствен имот Рибен Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Хотел в ПАЗАРДЖИК Фабрика в ПАЗАРДЖИК Търговски имот в ПАЗАРДЖИК Тристаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Стая в ПАЗАРДЖИК Склад в ПАЗАРДЖИК Производствен имот в ПАЗАРДЖИК Парцел в ПАЗАРДЖИК Паркомясто в ПАЗАРДЖИК Офис в ПАЗАРДЖИК Многостаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Мезонет в ПАЗАРДЖИК Магазин в ПАЗАРДЖИК Къща в ПАЗАРДЖИК Земеделски имот в ПАЗАРДЖИК Земеделска земя в ПАЗАРДЖИК Заведение в ПАЗАРДЖИК Жилищна сграда в ПАЗАРДЖИК Етаж от къща в ПАЗАРДЖИК Едностаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Други в ПАЗАРДЖИК Двустаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Гараж в ПАЗАРДЖИК Газстанция в ПАЗАРДЖИК Вила в ПАЗАРДЖИК Бензиностанция в ПАЗАРДЖИК Ателие, Таван в ПАЗАРДЖИК Автомивка в ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

 • Начална цена
 • 38400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 51 кв.м.

 • Срок:
 • 26.01.2018 до 26.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-27

 • Адрес:
 • ул. „Бунтовник“ № 2, ет. 0

 • ЧСИ:
 • Добромир Иванов Даскалов

 • Телефон:
 • 034 460 119

 • Email:
 • ddaskalov@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Добромир Иванов Даскалов

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.266.1.14 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, шест, шест, точка, едно, точка, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, а по акт за собственост: търговски обект – Магазин № 1 (едно), адрес на самостоятелния обект в сграда: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Бунтовник“ № 2, ет. 0, а по акт за собственост: гр. Пазарджик, ул. „Бунтовник“/ул. „Петър Бонев“, площ на самостоятелния обект в сграда: 50,70 кв.м. (петдесет цяло и седемдесет кв.м.), предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), ниво: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.266.1.15; 55155.506.266.1.16; 55155.506.266.1.17; под обекта: няма, над обекта: 55155.506.266.1.2; 55155.506.266.1.3, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.266.1.14 се намира в сграда № 1 с идентификатор 55155.506.266.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, шест, шест, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Бунтовник“ № 2, площ на сградата: 398 кв.м. (триста деветдесет и осем кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.266.1 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.266 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, шест, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-123/21.04.2010 г./21.04.2010 г. на Началник на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Бунтовник“ № 2, площ на поземления имот: 447 кв.м. (четиристотин четиридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8206, квартал: 6, парцел: XXIV-8602, при съседи: 55155.506.343; 55155.506.265; 55155.506.267 и 55155.506.279, ВЕДНО с 3,90 кв.м. (три цяло и деветдесет стотни кв.м.) ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.266.1 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.266, ВЕДНО с 14,53/445 (четиридесет цяло и три стотни върху четиристотин четиридесет и пет цяло) ид. части от поземлен имот с идентификатор 55155.506.266. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 38 400,00 лв. (тридесет и осем хиляди и четиристотин лева), съставляваща 80 % от цената, определена в Протокол на ЧСИ от 18.12.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2 от ГПК във връзка с чл. 485, ал. 4 от ГПК.Още Търговски имот за продажба в ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК- 176155.20лв.
Търговски имот ПАЗАРДЖИК- 546134.40лв.
Търговски имот ПАЗАРДЖИК- 172000.00лв.
Търговски имот ПАЗАРДЖИК- 23817.60лв.
Търговски имот ПАЗАРДЖИК- 48189.60лв.
0.11394500732422