Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Фабрика в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Търговски имот в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Тристаен апартамент в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Стая в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Склад в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Производствен имот в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Парцел в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Паркомясто в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Офис в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Многостаен апартамент в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Мезонет в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Магазин в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Земеделски имот в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Земеделска земя в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Заведение в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Жилищна сграда в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Едностаен апартамент в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Двустаен апартамент в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Гараж в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Газстанция в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Вила в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Бензиностанция в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Автомивка в ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 • Начална цена
 • 276000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Велико Търново

 • Квадратура
 • 320 кв.м.

 • Срок:
 • 08.01.2018 до 08.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-09

 • Адрес:
 • ул.Христо Ботев №

 • ЧСИ:
 • Силвия Велчева Косева

 • Телефон:
 • 062 - 605080

 • Email:
 • silvi_kosseva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Силвия Велчева Косева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.511.6.1.4 /едно нула четири четири седем точка пет едно едно точка шест едно точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, одобрена със Заповед № РД 18-86/19.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4214-03.04.2014г. На Началник на СГКК – Велико Търново, с адрес на имота: гр.Велико Търново, ул.“Христо Ботев“№3, който самостоятелен обект съгласно Скица №15-350905-24.07.2017 г. на СГКК гр. Велико Търново се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.511.6 /едно нула четири четири седем точка пет едно едно точка шест/, с предназначение на самостоятелния обект: „За спортна и развлекателна дейност“, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ от 320 кв.м./триста и двадесет кв.метра/ при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори 10447.511.6.1.9, 10447.511.6.1.8, 10447.511.6.1.5 и 10447.511.6.1.2, под обекта: самостоятелни обекти с идентификатори 10447.511.6.1.16 и 10447.511.6.1.2, над обекта: самостоятелни обекти с идентификатори 10447.511.6.1.1, 10447.511.6.1.10, 10447.511.6.1.2 и 10447.511.6.1.6, а по документ за собственост: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Велико Търново, ул.“Христо Ботев“№3, а именно: ОБОСОБЕН ОБЕКТ - част от сградата на кино „Чаплин“, който обект е със застроена площ от 320 кв.м./триста и двадесет кв.метра/, при граници: - изток кинофоайе, запад – бивш киновидео клуб, север – подпорна стена към улица „Дондуков“ и юг -улица „Хаджи Димитър“, заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10447.511.6.Още Търговски имот за продажба в ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 276000.00лв.
Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 720566.96лв.
Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 301392.00лв.
Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 95027.80лв.
Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 51262.50лв.
0.035989999771118