Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в АСЕНОВГРАД Фабрика в АСЕНОВГРАД Търговски имот в АСЕНОВГРАД Тристаен апартамент в АСЕНОВГРАД Стая в АСЕНОВГРАД Склад в АСЕНОВГРАД Производствен имот в АСЕНОВГРАД Парцел в АСЕНОВГРАД Паркомясто в АСЕНОВГРАД Офис в АСЕНОВГРАД Многостаен апартамент в АСЕНОВГРАД Мезонет в АСЕНОВГРАД Магазин в АСЕНОВГРАД Къща в АСЕНОВГРАД Земеделски имот в АСЕНОВГРАД Земеделска земя в АСЕНОВГРАД Заведение в АСЕНОВГРАД Жилищна сграда в АСЕНОВГРАД Етаж от къща в АСЕНОВГРАД Едностаен апартамент в АСЕНОВГРАД Други в АСЕНОВГРАД Двустаен апартамент в АСЕНОВГРАД Гараж в АСЕНОВГРАД Газстанция в АСЕНОВГРАД Вила в АСЕНОВГРАД Бензиностанция в АСЕНОВГРАД Ателие, Таван в АСЕНОВГРАД Автомивка в АСЕНОВГРАД

Търговски имот АСЕНОВГРАД

 • Начална цена
 • 43740.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 96 кв.м.

 • Срок:
 • 08.01.2018 до 08.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-09

 • Адрес:
 • ул. "Сливница" № 33

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ид 20168250400420 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.522.44.3.21 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, две, точка, четири, четири, точка, три, точка, две, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-101/22.02.2007 г., с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Сливница“ № 33 (тридесет и три), ет. 1 (първи), предназначение на самостоятелния обект: за обслужваща дейност за битови услуги, площ: 96 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), брой нива на обекта 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 00702.522.44.3.20, 00702.522.44.3.19, под обекта: няма, над обекта: 00702.522.44.3.7, 00702.522.44.3.5, 00702.522.44.3.6, който СОС се намира в сграда с идентификатор 00702.522.44.3 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, две, точка, четири, четири, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Сливница“ № 33 (тридесет и три), със застроена площ 353 кв.м. (триста петдесет и три квадратни метра), брой етажи: 5 (пет), предназначение: жилищна сграда - многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.522.44 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, две, точка, четири, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Сливница“ № 33 (тридесет и три), площ 555 кв.м. (петстотин петдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м) номер по предходен план 3099, квартал: 267, парцел: XII-3099, при съседи 00702.522.182, 00702.522.183, 00702.522.45, 00702.522.43, ВЕДНО с 5,62 кв.м. (пет цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра) от общите части на сграда с идентификатор 00702.522.44.3 описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост гореописаният недвижим имот съставлява: Самостоятелен обект кадастрален № 00702.522.44.3.21 /седемстотин и две – петстотин и двайсет и две – четиридесет и четири – три – двайсет и едно/ по кадастралната карта на гр. Асеновград, ул. „Сливница“ № 33, партер, представляващ кафе – аператив с площ 96 кв.м. /деветдесет и шест кв. м./, състоящ се от зала за консумация, склад, санитарен възел за посетители, санитарен възел за персонала, ведно с 5.62 кв.м. - пет цяло и шейсет и две стотни кв.м. идеални части от общите части на сградата и право на строеж; Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 43 740,00 лева (четиридесет и три хиляди седемстотин и четиридесет лева), съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494 във връзка с чл. 485 от ГПК.Още Търговски имот за продажба в АСЕНОВГРАД

Търговски имот АСЕНОВГРАД- 43740.00лв.
Търговски имот АСЕНОВГРАД- 48600.00лв.
Търговски имот АСЕНОВГРАД- 34080.00лв.
Търговски имот АСЕНОВГРАД- 48600.00лв.
Търговски имот АСЕНОВГРАД- 42600.00лв.
0.089725017547607