Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Търговски имот ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 135905.60 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 802 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • ул."Генерал Николов" 7

 • ЧСИ:
 • Ивайло Илиев

 • Телефон:
 • 066-99 22 52, 066-99 08 88; 066-99 00 22; 066-99 25 25; GSM 0888-44 34 54

 • Email:
 • ivayloiliev@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ивайло Илиев

1.СГРАДА с идентификатор 14218.502.650.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-07-135/20.04.2012г. на Началник на СГКК-Габрово. Адрес на сградата: гр.Габрово, ул."Генерал Николов" №7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.502.650. Застроена площ 32кв.м.. Брой етажи:1. Предназначение: Промишлена сграда, НАЧАЛНА ЦЕНА: 2 716,80 лв. /две хиляди седемстотин и шестнадесет лева и осемдесет стотинки/ 2. СГРАДА с идентификатор 14218.502.650.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-07-135/20.04.2012г. на Началник на СГКК-Габрово. Адрес на сградата: гр.Габрово, ул."Генерал Николов" №7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.502.650. Застроена площ 281кв.м.. Брой етажи:1. Предназначение: Складова база, склад НАЧАЛНА ЦЕНА; 12 540,80 лв. /дванадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и осемдесет стотинки/ 3. СГРАДА с идентификатор 14218.502.650.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-07-135/20.04.2012г. на Началник на СГКК-Габрово. Адрес на сградата: гр.Габрово, ул."Генерал Николов" №7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.502.650. Застроена площ 802кв.м.. Брой етажи:2. Предназначение: Промишлена сграда. НАЧАЛНА ЦЕНА: 135 905.60 лв. /сто тридесет и пет хиляди деветстотин и пет лева и шестдесет стотинки/ 4. СГРАДА с идентификатор 14218.502.650.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-07-135/20.04.2012г. на Началник на СГКК-Габрово. Адрес на сградата: гр.Габрово, ул."Генерал Николов" №7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.502.650. Застроена площ 5кв.м.. Брой етажи: 1. Предназначение: Промишлена сграда. НАЧАЛНА ЦЕНА: 222,40 лв. /двеста двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ 5. СГРАДА с идентификатор 14218.502.650.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-07-135/20.04.2012г. на Началник на СГКК-Габрово. Адрес на сградата: гр.Габрово, ул."Генерал Николов" №7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.502.650. Застроена площ 11кв.м. Брой етажи:1 Предназначение: Складова база, склад. НАЧАЛНА ЦЕНА: 492,80 лв. /четиристотин деветдесет и два лева и осемдесет стотинки/ 6. СГРАДА с идентификатор 14218.502.650.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-07-135/20.04.2012г. на Началник на СГКК-Габрово. Адрес на сградата: гр.Габрово, ул,"Генерал Николов" №7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.502.650. Застроена площ 24кв.м.. Брой етажи:1 Предназначение: Складова база, склад. НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 073,60 лв. /хиляда седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/Още Търговски имот за продажба в ГАБРОВО

Търговски имот ГАБРОВО- 87300.00лв.
Търговски имот ГАБРОВО- 64800.00лв.
Търговски имот ГАБРОВО- 31142.00лв.
Търговски имот ГАБРОВО- 62100.00лв.
Търговски имот ГАБРОВО- 135905.60лв.
0.020612001419067