Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

 • Начална цена
 • 1277376.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 3420 кв.м.

 • Срок:
 • 30.12.2017 до 30.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-31

 • Адрес:
 • Околовръстен път, тел. 0898 686 168-Мирчо Мирчев

 • ЧСИ:
 • Мирослав Колчев Колев

 • Телефон:
 • 02 / 980 13 67

 • Email:
 • miroslav_kolev2006@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Мирослав Колчев Колев

поземлен имот пл. № 660 /планоснимачен номер шестстотин и шестдесет/, попадащ в кадастрален лист № 305 /триста и пет/ по цифровия кадастър на Столична община, административен район „Красна поляна“, планоснимачен район „Западен район“ /III-83/, в неурегулирана територия, с площ по документ за собственост от 3 420 кв.м. /три хиляди четиристотин и двадесет квадратни метра/ и с графична площ от 3 419 кв. м. /три хиляди четиристотин и деветнадесет квадратни метра/, при общи съседи съгласно скицата: имот с планоснимачен номер 705 /седемстотин и пет/, имот без нланоснимачен номер и имот без планоснимачен номер, който поземлен имот е образуван от обединяването на: а) поземлен имот /бивша нива/ пл. № 604 /планоснимачен номер шестстотин и четири/ в местността „Бранище“, с площ от 1 710 кв. м /хиляда седемстотин и десет квадратни метра/, при съседи на този имот по нотариален акт: нива с наследници на Здравка Николова Миленкова, нива с наследници на Георги Николов Георгиев, нива с наследници на Младенка Николова Георгиева, като върху този имот съгласно решение на поземлената комисия има ограничения на ползването - магистрален газопровод 700 мм или от 600 до 800 мм и в охранителна зона на 200 метра от двете страни се забранява засаждането на овощни и други градини, дървета с развита коренова система и на горски дървесни видове и предоставените площи за просеки за строителство на газопровод на не по-малко от 10 м от двете му страни, и б) поземлен имот /бивша нива/ пл. № 547 /планоснимачен номер петстотин четиридесет и седем, в местността „Бранище“, с площ по нотариален акт от 1710 кв. м /хиляда седемстотин и десет квадрати метра/, при съседи на този имот по нотариален акт: полски път на СО - район „Овча купел“, нива на наследници на Манол Стоянов Колев, нива на наследници на Йорданка Николова Груева и нива на наследници на Георги Николов Георгиев, заедно с построения в този имот на етап „груб строеж“ до 1-ви /първи/ етап магазин за пластмасови изделия с офиси, ресторант и хотелски стаи, на сутерен, складова площ и три етажа, със застроена площ от 1 035 кв.м. /хиляда и тридесет и пет квадратни метра/ и разгъната застроена площ от 2 750 кв.м. /две хиляди седемстотин и петдесет квадратни метра/, както и заедно с правото на строеж за построяването на неизградената част от сградата и заедно с всички подобрения в имота Върху имота има следните тежести за периода от 2004г. до 17.02.2014г. вписвания, отбелязвания и заличавания по наличната документация в службата: 1. налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (гпк,нпк) книга възбрани вх.рег. № 6513/18.2.2014г. том 4 111/2014г. вид дело 4853/18.02.2014г. дв.вх.рег. № 6616/18.2.2014г.; 2. заличаване на договорна ипотека книга отбелязвания вх.рег. № 13168/27.3.2013г. том 10 120/2013г. вид дело /г. дв.вх.рег. № 12905/27.3.2013г.; 3. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 682724/01.8.2008г. том 055 105/2008г. вид дело нотариално дело 39407/01.08.2008г. дв.вх.рег. № 57380/ 01.8.2008г.; 4. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 682723/01.8.2008г. том 055 104/2008г. вид дело нотариално дело 39408/01.08.2008г. дв.вх.рег. № 57379/01.8.2008г.; 5. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 531617/14.3.2007г. том 011 103/2007г. вид дело нотариално дело 8591/14.03.2007г. дв.вх.рег. № 13813/14.3.2007г.; 6. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 411875/23.12.2005г. том 053 8/2005г. вид дело нотариално дело 53429/23.12.2005г, дв.вх.рег. № 72766/23.12.2005г.; 7. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 411874/23.12.2005г. том 053 7/2005г. вид дело нотариално дело 53428/23.12.2005г. дв.вх.рег. № 72765/23.12.2005г.; 8. поземлен имот, 1710 с файлова партида находящ се в: обл. софия-столична, общ. столична, гр.софия, жк.красна поляна планоснимачен № 604, забележка: описание: неурегулиран поземлен имот; кадастрален лист: 305; тип на имота: градски; стара имотна партида: 204950; свързани имоти: поземлен имот пл. № 660 площ по док. 3420 кв. м. обл. софия-столична, общ. столична, гр.софия, жк.красна поляна поземлен имот / образуван от имоти 547 и 604 /; кадастрален лист: 305; стара имотна партида: 345199; местност западен район бранище; 9. продажба на недвижим имот книга прехвърляния вх.рег. № 215877/28.3.2003г. том 029 71/2003г вид дело нотариално дело 6618/28.03.2003г. дв.вх.рег. № 9221/28.3.2003г.; 10. поземлен имот, 1710 с файлова партида находящ се в: обл. софия-столична, общ. столична, гр.софия, жк.красна поляна планоснимачен № 547 , забележка: описание: неурегулиран поземлен имот; кадастрален лист: 305; тип на имота: градски; стара имотна партида: 204951; свързани имоти: поземлен имот пл. № 660 площ по док. 3420 кв. м. обл. софия-столична, общ. столична, гр.софия, жк.красна поляна поземлен имот / образуван от имоти 547 и 604 /; кадастрален лист: 305; стара имотна партида: 345199; местност западен район бранище; 11. продажба на недвижим имот книга прехвърляния вх.рег. № 215877/28.3.2003г. том 029 71/2003г. вид дело нотариално дело 6618/28.03.2003г. дв.вх.рег. № 9221/28.3.2003г. Данъчната оценка на имота е в размер на 1 996 949,00 лв. /един милион деветстотин деветдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и девет лева/ съгласно удостоверение от Столична община, район „Красна поляна“ от 14.04.2016г.Още Търговски имот за продажба в СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ- 388500.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 1747072.40лв.
Търговски имот СОФИЯ- 60750.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 104608.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 41904.00лв.
0.010757207870483