Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в СМОЛЯН Фабрика в СМОЛЯН Търговски имот в СМОЛЯН Тристаен апартамент в СМОЛЯН Стая в СМОЛЯН Склад в СМОЛЯН Производствен имот в СМОЛЯН Парцел в СМОЛЯН Паркомясто в СМОЛЯН Офис в СМОЛЯН Многостаен апартамент в СМОЛЯН Мезонет в СМОЛЯН Магазин в СМОЛЯН Къща в СМОЛЯН Земеделски имот в СМОЛЯН Земеделска земя в СМОЛЯН Заведение в СМОЛЯН Жилищна сграда в СМОЛЯН Етаж от къща в СМОЛЯН Едностаен апартамент в СМОЛЯН Други в СМОЛЯН Двустаен апартамент в СМОЛЯН Гараж в СМОЛЯН Газстанция в СМОЛЯН Вила в СМОЛЯН Бензиностанция в СМОЛЯН Ателие, Таван в СМОЛЯН Автомивка в СМОЛЯН

Търговски имот СМОЛЯН

 • Начална цена
 • 29522.40 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 104 кв.м.

 • Срок:
 • 30.12.2017 до 30.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-31

 • Адрес:
 • БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 68

 • ЧСИ:
 • Петко Иванов Мачкърски

 • Телефон:
 • 0301 81 230

 • Email:
 • petko.ma4karski@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

1/6 (една шеста) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.560 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 145 кв. м. (сто четиридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, бул. България № 68, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.915.283, 67653.915.387, 67653.915.278, 67653.915.266, ВЕДНО с 1/6 (една шеста) идеални части от ПЪРВИ (ПРИЗЕМЕН) ЕТАЖ от построената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.915.560.1 и със застроена площ от 104 кв.м. (сто и четири квадратни метра), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.915.560.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК и последно изменени със Заповед № КД-14-21-311/12.07.2013 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 87.36 кв.м. (осемдесет и седем цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от търговски помещения и складове, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.915.560.1.5, 67653.915.560.1.4, ВЕДНО с 1/6 (една шеста) идеални части от ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.915.560.1 и със застроена площ от 104 кв.м. (сто и четири квадратни метра), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.915.560.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК и последно изменени със Заповед № КД-14-21-311/12.07.2013 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 96.57 кв.м. (деветдесет и шест цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.915.560.1.5, 67653.915.560.1.4, над обекта: няма, ВЕДНО с 1/6 (една шеста) идеални части от прилежащата към трети жилищен етаж ИЗБА, представляваща СУТЕРЕНЕН (ПОДЗЕМЕН) ЕТАЖ с площ от 87.36 кв.м. (осемдесет и седем цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра), ВЕДНО с 1/6 (една шеста) идеални части от прилежащата към трети жилищен етаж ТАВАН с площ от 96.57 кв.м. (деветдесет и шест цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на гореописаната сграда с идентификатор 67653.915.560.1, ВЕДНО с 1/6 (една шеста) идеални части от построения в поземления имот ГАРАЖ, представляващ СГРАДА с идентификатор 67653.915.560.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и със застроена площ от 26 кв.м. (двадесет и шест квадратни метра).Още Търговски имот за продажба в СМОЛЯН

Търговски имот СМОЛЯН- 29522.40лв.
Търговски имот СМОЛЯН- 292800.00лв.
Търговски имот СМОЛЯН- 14400.00лв.
Търговски имот СМОЛЯН- 366000.00лв.
Търговски имот СМОЛЯН- 18000.00лв.
0.25414514541626