Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в ДОБРИЧ Фабрика в ДОБРИЧ Търговски имот в ДОБРИЧ Тристаен апартамент в ДОБРИЧ Стая в ДОБРИЧ Склад в ДОБРИЧ Производствен имот в ДОБРИЧ Парцел в ДОБРИЧ Паркомясто в ДОБРИЧ Офис в ДОБРИЧ Многостаен апартамент в ДОБРИЧ Мезонет в ДОБРИЧ Магазин в ДОБРИЧ Къща в ДОБРИЧ Земеделски имот в ДОБРИЧ Земеделска земя в ДОБРИЧ Заведение в ДОБРИЧ Жилищна сграда в ДОБРИЧ Етаж от къща в ДОБРИЧ Едностаен апартамент в ДОБРИЧ Други в ДОБРИЧ Двустаен апартамент в ДОБРИЧ Гараж в ДОБРИЧ Газстанция в ДОБРИЧ Вила в ДОБРИЧ Бензиностанция в ДОБРИЧ Ателие, Таван в ДОБРИЧ Автомивка в ДОБРИЧ

Търговски имот ДОБРИЧ

 • Начална цена
 • 89505.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Добрич

 • Квадратура
 • 193 кв.м.

 • Срок:
 • 26.12.2017 до 26.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-29

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Лучия Тасева

 • Телефон:
 • 058 – 600313; 0 888 - 808 709

 • Email:
 • kstoyanova@luchiataseva.com


Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

недвижим имот, находящ се в гр. Добрич ж.к."Балик-Йовков-юг", ул. "Агликина поляна", представляващ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с АПТЕКА със застроенаплощ 99,50 (деветдесет и девет цяло и петдесет стотни) квадратни метра и РЗП 192,50 (сто деветдесет и две цяло и петдесет стотни) квадратни метра, със СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ - груб строеж, представляващ обект с кадастрален идентификатор № 72624.619.214.21 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, едно, четири, точка, две, едно), с предназначение сграда за търговия, брой етажи - 2 (два), ведно с правото на строеж върху поземлен имот с площ от 154 (сто петдесест и четири) квадратни метра, с идентификатор № 72624.619.214 (седем, две, шест, две, четири, точщка, шест, едно, девет, точка, две, едно, четири) целия с площ 20173 (двадесет хиляди сто седемдесет и три) квадратни метра, стар идентификатор УПИ V (пети) в квартал 44 (четиридесет и четвърти), строително петно "А", трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - комплексно застрояване, при съседи: 72624.619.250, 72624.619.481, 72624.619.216, 72624.619.242, 72624.619.237, 72624.619.215, 72624.619.414, 72624.619.234. Описание: Имотът представлява двуетажна сграда с лице към ул. „Агликина поляна“, срещу „Пазар- кв.Балик“, строена в периода 2004-2008г. Сградата е масивна с частични стоманобетонни елементи, с подпокривно пространство, снабдена с ел. и ВиК инсталации. Сградата е с търговски обекти, раположени на двата етажа. Подходът се осъществява по масивна площадка от лицевата страна на сградага. Към първия етаж подходът е от западната страна по бетонова площадка, състоящ се от два търговси обекта и две складови помещения. Първият етаж със ЗП 99,50 кв.м. по нотариален акт и 90 кв.м. по скица - не е в експлоатация; състои се от две търговски помещения със самостоятелни входове от запад. Всяко помещение включва търговска зала и склад. Вторият етаж със ЗП 99,50 кв.м. по нотариален акт и 90 кв.м. по скица се състои от две търговски помещения със самостоятелни входове от изток откъм улица, функциониращи като самостоятелни обекти – магазин за обувки и фризьорски салон, но нямат отделни идентификатори. Всяко помещение се състои от търовска зала, склад и сервизно помещение с една санитарна клетка. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: договорна ипотека № 77, том VІ, дв. вх. рег. № 13557/04.10.2007г., учредена до размера на сумата от 130000 лева, възбрана № 121, том ІІІ, дв. вх. рег. № 9465/02.09.2013г., възбрана № 101, том ІІІ, дв. вх. рег. № 8886/15.09.2015г.Още Търговски имот за продажба в ДОБРИЧ

Търговски имот ДОБРИЧ- 89505.00лв.
Търговски имот ДОБРИЧ- 72157.70лв.
Търговски имот ДОБРИЧ- 72157.70лв.
Търговски имот ДОБРИЧ- 72157.70лв.
Търговски имот ДОБРИЧ- 87000.00лв.
0.44795393943787