Тристаен апартамент САНДАНСКИ Заведение Долна Градешница Тристаен апартамент САНДАНСКИ Производствен имот Рибен Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Хотел в Прилеп Фабрика в Прилеп Търговски имот в Прилеп Тристаен апартамент в Прилеп Стая в Прилеп Склад в Прилеп Производствен имот в Прилеп Парцел в Прилеп Паркомясто в Прилеп Офис в Прилеп Многостаен апартамент в Прилеп Мезонет в Прилеп Магазин в Прилеп Къща в Прилеп Земеделски имот в Прилеп Земеделска земя в Прилеп Заведение в Прилеп Жилищна сграда в Прилеп Етаж от къща в Прилеп Едностаен апартамент в Прилеп Други в Прилеп Двустаен апартамент в Прилеп Гараж в Прилеп Газстанция в Прилеп Вила в Прилеп Бензиностанция в Прилеп Ателие, Таван в Прилеп Автомивка в Прилеп

Търговски имот Прилеп

 • Начална цена
 • 705402.27 лв.


 • Окръжен съд
 • Добрич

 • Квадратура
 • 9240 кв.м.

 • Срок:
 • 18.12.2017 до 18.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-19

 • Адрес:
 • с.Прилеп , комплекс Чифлика Чукурово

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО с площ от 3 510 /три хиляди петстотин и десет/кв.метра, за който е отреден парцел V /пети/ - имот с планоснимачен номер 48 /четиридесет и осми/ в квартал 7 /седми/ по плана на с.Прилеп, общ.Добричка, при граници и съседи: от изток и юг - улица, север - УПИ І - училище; запад - УПИ ІV - имот с пл.номер 51 и УПИ VIII - имот с пл.номер 51, всички съседи са в квартал 7 /седми/ по плана на селото, ведно с построените в този имот сгради: "СЕЗОНЕН БАР", състоящ се от едно помещение с тераса, със застроена площ от 47 /четиридесет и седем/ кв.метра; "БУНГАЛА" - 3 /три/ броя, всяко едно състоящо се от по две стаи със санитарен възел, със застроена площ от 149 /сто четиридесет и девет/ кв.метра; "БАСЕЙН" със застроена площ от 110 /сто и десет/ кв.метра; "БАЛНЕОЛОГИЯ", на два етажа, състояща се от осем броя стаи с два броя сервизни помещения и тераса, със застроена площ от 130 /сто и тридесет/ кв.метра., УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО с площ от 5730 /пет хиляди седемстотин и тридесет/ кв.м., за който е отреден парцел I /първи/ - имоти с планоснимачни номера 53, 55, 56 /петдесет и три, петдесет и пет и петдесет и шест/ в квартал 8 /осем/ по плана на с.Прилеп, общ.Добричка, при граници и съседи на имота: на изток-северозапад-югозапад - улица, юг и изток - УПИ ІІ за имоти с план. № 56,53,55, всички съседи са в квартал 8 /осми/ по плана на селото, ведно с построените в този имот сгради: "БИТОВКА", състояща се от седем броя стаи със санитарни възли, коридор и парно, със застроена площ от 161 /сто шестдесет и едни/ кв.метра; "НАВЕС ЗА ДЪРВА" със застроена площ от 118 /сто и осемнадесет/ кв.метра; "ПОМЕЩЕНИЕ ЗА НАФТА" със застроена площ от 20 /двадесет/ кв.метра; "ХОТЕЛ" на два етажа, състоящ се от единадесет самостоятелни стаи и шест апартамента, със застроена площ от 240 /двеста и четиридесет/ кв.метра; "РЕЦЕПЦИЯ, БИТОВКИ", състояща се от две стаи за рецепция, канцелария, четири броя битовки и два броя складове за чисто и мръсно бельо, със застроена площ от 265 /двеста шестдесет и пет/ кв.метра; "РЕСТОРАНТ ", състоящ се от две зали за хранене, четири броя одаи, кухня, три броя складови помещения, приемна, коридори и навес, със застроена площ от 516 /петстотин и шестнадесет/ кв.метра; "НАВЕС" със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.метра; "ТОАЛЕТНА, МАГАЗИН ЗА СУВЕНИРИ", състоящ се от тоалетна с коридор, магазин с коридор, със застроена площ от 56 /петдесет и шест/ кв.метра; "НАВЕС", състоящ се от един навес със сламеник със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.метра; "КАЗАН ЗА РАКИЯ и ВЪНШНИ ТЕРАСИ КЪМ РЕСТОРАНТ", състоящ се от триетажна постройка, на първи етаж - казан за ракия, втори и трети етаж - дървени тераси с маси за сервиране към ресторанта, със застроена площ от 9 /девет/ кв.метра на етаж; "КОНЮШНЯ, НАВЕС", състоящ се от Конюшна със застроена площ от 17 /седемнадесет/ кв.метра и Навес със застроена площ от 35 /тридесет и пет/ кв.метра; "МУЗЕЙ /ЕТНОГРАФСКИ КЪТ/" със застроена площ от 81 /осемдесет и един/ кв.метра; "ЛОВНА ОДАЯ /ЛОВЕН ДОМ/" със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ кв.метра; "КЪЩА ЕДНОФАМИЛНА КЪМ ХОТЕЛА", състояща се от дневна, спалня, кухня, баня, тоалетна, мазе, със застроена площ от 65 /шестдесет и пет/ кв.метра и Тераса със застроена площ от 11 /единадесет/ кв.метра; "КЪЩА ЕДНОФАМИЛНА С ГАРАЖ", състояща се от дневна, два броя спални, кухня, баня, тоалетна и килер, със застроена площ от 106 /сто и шест/ кв.метра, Тераса със застроена площ от 27/двадесет и седем/ кв.м. и Гараж със застроена площ от 29 /двадесет и девет/ кв.метра.Още Търговски имот за продажба в Прилеп

Търговски имот Прилеп- 705402.27лв.
Търговски имот Прилеп- 783780.30лв.
0.010075092315674