Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в ЛОВЕЧ Фабрика в ЛОВЕЧ Търговски имот в ЛОВЕЧ Тристаен апартамент в ЛОВЕЧ Стая в ЛОВЕЧ Склад в ЛОВЕЧ Производствен имот в ЛОВЕЧ Парцел в ЛОВЕЧ Паркомясто в ЛОВЕЧ Офис в ЛОВЕЧ Многостаен апартамент в ЛОВЕЧ Мезонет в ЛОВЕЧ Магазин в ЛОВЕЧ Къща в ЛОВЕЧ Земеделски имот в ЛОВЕЧ Земеделска земя в ЛОВЕЧ Заведение в ЛОВЕЧ Жилищна сграда в ЛОВЕЧ Етаж от къща в ЛОВЕЧ Едностаен апартамент в ЛОВЕЧ Други в ЛОВЕЧ Двустаен апартамент в ЛОВЕЧ Гараж в ЛОВЕЧ Газстанция в ЛОВЕЧ Вила в ЛОВЕЧ Бензиностанция в ЛОВЕЧ Ателие, Таван в ЛОВЕЧ Автомивка в ЛОВЕЧ

Търговски имот ЛОВЕЧ

 • Начална цена
 • 185600.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ловеч

 • Квадратура
 • 1886 кв.м.

 • Срок:
 • 27.12.2017 до 27.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-29

 • Адрес:
 • ул.Райна Княгиня № 3 А

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

I.) УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-372 в кв. 24 по ПУП-ПРЗ на гр. Ловеч, с площ съгласно документ за собственост АДС № 398/13.02.2002 г. от 1376.50 кв. м., при граници: север – улица, запад – ВиК, изток и юг – Ветеринарен техникум, който поземлен имот, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.506.372 с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ПК 5500, ул. Райна Княгиня № 3-а, с площ 1 886 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 372, квартал 24, парцел 3, при съседи: поземлен имот с идентификатор 43952.506.373, поземлен имот с идентификатор 43952.506.8399, поземлен имот с идентификатор 43952.506.8400, заедно с построените в този поземлен имот I.1.) ФУНКЦИОНАЛНА МАСИВНА СГРАДА С ЛАБОРАТОРИИ със застроена площ 172 кв. м., състояща се от два етажа и сутерен, която сграда, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК е с идентификатор 43952.506.372.1 и застроена площ по кадастрална скица – 168 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; I.2.) СГРАДА НА СТАРА СТАНЦИЯ (бивша ветеринарна лечебница) със застроена площ 145 кв. м., която сграда, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК е с идентификатор 43952.506.372.3 и застроена площ по кадастрална скица - 131 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; I.3.) ВИВАРИУМ (едноетажна монолитна сграда) със застроена площ 253 кв. м., която сграда, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК е с идентификатор 43952.506.372.2 и застроена площ по кадастрална скица 250 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; както и едноетажна, I.4.) СГРАДА с дървен гредоред с идентификатор 43952.506.372.4 със застроена площ 47 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; СГРАДА без кадастрален идентификатор, разположена южно от сграда с идентификатор 43952.506.372.1 и представяваща метална конструкция с ферми и ламаринен покрив, включваща 2 помещения с размери 9м х 6м.Още Търговски имот за продажба в ЛОВЕЧ

Търговски имот ЛОВЕЧ- 157396.50лв.
Търговски имот ЛОВЕЧ- 185600.00лв.
Търговски имот ЛОВЕЧ- 12000.00лв.
Търговски имот ЛОВЕЧ- 174885.00лв.
Търговски имот ЛОВЕЧ- 35412.00лв.
0.11019206047058