Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Хотел в ДОБРИЧ Фабрика в ДОБРИЧ Търговски имот в ДОБРИЧ Тристаен апартамент в ДОБРИЧ Стая в ДОБРИЧ Склад в ДОБРИЧ Производствен имот в ДОБРИЧ Парцел в ДОБРИЧ Паркомясто в ДОБРИЧ Офис в ДОБРИЧ Многостаен апартамент в ДОБРИЧ Мезонет в ДОБРИЧ Магазин в ДОБРИЧ Къща в ДОБРИЧ Земеделски имот в ДОБРИЧ Земеделска земя в ДОБРИЧ Заведение в ДОБРИЧ Жилищна сграда в ДОБРИЧ Етаж от къща в ДОБРИЧ Едностаен апартамент в ДОБРИЧ Други в ДОБРИЧ Двустаен апартамент в ДОБРИЧ Гараж в ДОБРИЧ Газстанция в ДОБРИЧ Вила в ДОБРИЧ Бензиностанция в ДОБРИЧ Ателие, Таван в ДОБРИЧ Автомивка в ДОБРИЧ

Търговски имот ДОБРИЧ

 • Начална цена
 • 19602.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Добрич

 • Квадратура
 • 39 кв.м.

 • Срок:
 • 25.04.2017 до 25.05.2017

 • Обявяване:
 • 2017-05-26

 • Адрес:
 • ул. "Независимост" 26, вх.Б, ет.0

 • ЧСИ:
 • Лучия Тасева

 • Телефон:
 • 058 – 600313; 0 888 - 808 709

 • Email:
 • kstoyanova@luchiataseva.com


Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

„КАФЕ“ със склад и санитарен възел, находящо се в гр.Добрич, ул.”Независимост” №26, вх. Б, ет.0, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.4418.1.40 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, четири, едно, осем, точка, едно, точка, четири, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 39.09 кв.м./тридесет и девет цяло и девет стотни квадратни метра/, с предназначение на обекта :за обществено хранене, който самостоятелен обект се намира в сграда №1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.623.4418 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, четири, едно, осем/, брой нива: 1 /едно/, при граници и съседи: на същия етаж: 72624.623.4418.1.29, 72624.623.4418.1.31, 72624.623.4418.1.30, 72624.623.4418.1.37, 72624.623.4418.1.32, под обекта: няма, над обекта: 72624.623.4418.1.2, 72624.623.4418.1.3, 72624.623.4418.1.4, 72624.623.4418.1.8, 72624.623.4418.1.6, ведно със съответните проценти идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот 72624.623.4418 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, четири, едно, осем/ Описание: Оценяваният обект се намира в централна градска част на гр.Добрич.Наоколо са изградени две училища, жилищни, административни и търговски сгради с много добър вид. Самостоятелният обект е разположен в западната част на партерния етаж на пететажна жилищна сграда. Състои се от търговска зала, склад и санитарен възел.Подходът е през двора от към улица „Независимост“. Под във всички помещения- теракот, стени в зала- гладка мазилка, в санитарно- фаянс, в склад- варовоциментова мазилка, таван- варовоциментова мазилка, дограма алуминиева. Обектът е снабден с ел. и ВиК инсталации.Районът е предпочитан. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №2, том 8, дв.вх.рег. №17788/14.12.2007 г. за сумата от 400000 лв., Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №86, том I, дв.вх.рег. №1779/12.02.2013 г. по изпълнително дело №20137370400030.Още Търговски имот за продажба в ДОБРИЧ

Търговски имот ДОБРИЧ- 96000.00лв.
Търговски имот ДОБРИЧ- 89505.00лв.
Търговски имот ДОБРИЧ- 72157.70лв.
Търговски имот ДОБРИЧ- 72157.70лв.
Търговски имот ДОБРИЧ- 72157.70лв.
0.85679006576538