Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Хотел в СЛИВЕН Фабрика в СЛИВЕН Търговски имот в СЛИВЕН Тристаен апартамент в СЛИВЕН Стая в СЛИВЕН Склад в СЛИВЕН Производствен имот в СЛИВЕН Парцел в СЛИВЕН Паркомясто в СЛИВЕН Офис в СЛИВЕН Многостаен апартамент в СЛИВЕН Мезонет в СЛИВЕН Магазин в СЛИВЕН Къща в СЛИВЕН Земеделски имот в СЛИВЕН Земеделска земя в СЛИВЕН Заведение в СЛИВЕН Жилищна сграда в СЛИВЕН Етаж от къща в СЛИВЕН Едностаен апартамент в СЛИВЕН Други в СЛИВЕН Двустаен апартамент в СЛИВЕН Гараж в СЛИВЕН Газстанция в СЛИВЕН Вила в СЛИВЕН Бензиностанция в СЛИВЕН Ателие, Таван в СЛИВЕН Автомивка в СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

 • Начална цена
 • 45000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Сливен

 • Квадратура
 • 126 кв.м.

 • Срок:
 • 09.04.2017 до 09.05.2017

 • Обявяване:
 • 2017-05-10

 • Адрес:
 • ул. Иван Вазов № 18, вх. А, ет. 0, обект 7

 • ЧСИ:
 • Павел Иванов Георгиев

 • Телефон:
 • 044 633049

 • Email:
 • pako70@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.531.69.1.7 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин тридесет и едно, точка, шестдесет и девет, точка, едно, точка, седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД- 18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с административен адрес на имота гр. Сливен, ул. „Иван Вазов”, № 18 /осемнадесет/, вх. А, ет. 0 /нула/, обект 7 /седем/, разположен в сграда № 1 /едно/, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 67338.531.69 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин тридесет и едно, точка, шестдесет и девет/, с предназначение: За търговска дейност, брой нива на обекта 2 /две/, с площ по документ за собственост 67,30 кв.м. /шестдесет и седем цяло и тридесет стотни квадратни метра/ за първо ниво и 58,60 кв.м. /петдесет и осем цяло и шестдесет стотни квадратни метра/ за второ ниво, при следните съседни самостоятелни обекти за ниво № 1: на същия етаж - № 67338.531.69.1.6, под обекта - няма, над обекта – № 67338.531.69.1.6 и съседни самостоятелни обекти за ниво № 2: на същия етаж - № 67338.531.69.1.5, № 67338.531.69.1.6, № 67338.531.69.1.3, № 67338.531.69.1.4, под обекта - няма, над обекта – № 67338.531.69.1.10, № 67338.531.69.1.9, ведно с прилежащите към жилището 4,28 % /четири цяло и двадесети осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и ОПС върху поземлен имот № 67338.531.69 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин тридесет и едно, точка, шестдесет и девет/. Имотът по доказателствени актове представлява МАГАЗИН № 2 /две/, състоящ се от търговска зала и складово помещение.Още Търговски имот за продажба в СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН- 29376.00лв.
Търговски имот СЛИВЕН- 16000.00лв.
Търговски имот СЛИВЕН- 12000.00лв.
Търговски имот СЛИВЕН- 16800.00лв.
Търговски имот СЛИВЕН- 16800.00лв.
1.9803841114044