Други БОТЕВГРАД Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

 • Начална цена
 • 75000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 985 кв.м.

 • Срок:
 • 10.04.2017 до 10.05.2017

 • Обявяване:
 • 2017-05-11

 • Адрес:
 • гр. София, район "Надежда", ул. Дилянка № 2

 • ЧСИ:
 • Милен Бъзински

 • Телефон:
 • 02 439 76 20, 02 9 888 037

 • Email:
 • atanasov_p@milenbazinski.com


Всички имоти на ЧСИ Милен Бъзински

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град София, ул. Дилянка № 2 /две/, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 478а /четиристотин седемдесет и осем, буква „а"/, в квартал № пол. 44 /четиридесет и четири/ по плана на град София, местност ж. к. Момкова махала ІІ /втора/ ч., Северен парк, с площ от 985 /деветстотин осемдесет и пет/ кв. м., при съседи по документ за собственост: бул. „П. Тодоров“, Веселин Лазаров, ул. „Дилянка“ и държавен имот и при съседи по скица: имот № 6 /шест/, имот № 5а /пет, буква „а"/, имот № 5 /пет/, които имоти попадат в СГНС за болница и поликлиника, ул. „Дилянка“, имот № 1 /едно/, имот № 2 /две/, имот № 1249 /хиляда двеста четиридесет и девет/ и имот № 478 /четиристотин седемдесет и осем/, който имот отговаря на описания в скица за Поземлен имот с идентификатор 68134.1375.1172; гр. София, общ. Столична, обл. София град; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на поземления имот: гр. София, район Надежда; площ: 994 кв. м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m); съседи: 68134.1375.1249, 68134.1375.477, 68134.1375.478, 68134.1375.2038, 68134.1375.489, 68134.1375.490, 68134.1375.491, 68134.1375.1171, заедно с построената в поземления имот сграда с идентификатор 68134.1375.1172.1; гр. София, общ. Столична, обл. София град; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен, със Заповед РД-18-48/12.10.2011 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГК; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на сградата: гр. София, п.к. 0, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1375.1172; застроена площ: 74 кв. м.; брой етажи: 1; предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сградаОще Търговски имот за продажба в СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ- 693765.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 73144.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 37408.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 208800.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 25228.80лв.
0.033082008361816