Къща БЯЛА Бензиностанция Борово Къща Волово Двустаен апартамент РУСЕ Земеделски имот ВАРНА Парцел Калиманци Производствен имот Роман Многостаен апартамент Роман Магазин СОФИЯ Парцел Три кладенци Парцел БАЛЧИК Парцел Лозен Магазин ВАРНА Парцел Ботево Мезонет ВАРНА Парцел Тополи Търговски имот ВАРНА Търговски имот ВАРНА Магазин ВАРНА Други Златни пясъци Хотел в СЛИВЕН Фабрика в СЛИВЕН Търговски имот в СЛИВЕН Тристаен апартамент в СЛИВЕН Стая в СЛИВЕН Склад в СЛИВЕН Производствен имот в СЛИВЕН Парцел в СЛИВЕН Паркомясто в СЛИВЕН Офис в СЛИВЕН Многостаен апартамент в СЛИВЕН Мезонет в СЛИВЕН Магазин в СЛИВЕН Къща в СЛИВЕН Земеделски имот в СЛИВЕН Земеделска земя в СЛИВЕН Заведение в СЛИВЕН Жилищна сграда в СЛИВЕН Етаж от къща в СЛИВЕН Едностаен апартамент в СЛИВЕН Други в СЛИВЕН Двустаен апартамент в СЛИВЕН Гараж в СЛИВЕН Газстанция в СЛИВЕН Вила в СЛИВЕН Бензиностанция в СЛИВЕН Ателие, Таван в СЛИВЕН Автомивка в СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН

 • Начална цена
 • 29250.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Сливен

 • Квадратура
 • 41 кв.м.

 • Срок:
 • 02.04.2017 до 02.05.2017

 • Обявяване:
 • 2017-05-03

 • Адрес:
 • ул. Никола Аджема, ет. 0, обект 29

 • ЧСИ:
 • Павел Иванов Георгиев

 • Телефон:
 • 044 633049

 • Email:
 • pako70@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.563.228.1.29 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка двеста двадесет и осем точка едно точка двадесет и девет/, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.563.228 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка двеста двадесет и осем/, с предназначение: за търговска дейност, находящ се в гр. Сливен, ул. „Никола Аджема”, ет. 0, обект 29, целият с площ 41,32 кв.м. /четиридесет и едно цяло тридесет и две стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.28 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.30, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.32, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.2 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.563.228.1.1, ведно с 11,39/569 ид.ч. /единадесет цяло тридесет и девет стотни върху петстотин шестдесет и девет идеални части/, равняващи се на 50 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор № 67338.563.228 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка двеста двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, с площ 569 /петстотин шестдесет и девет/ кв.м., адрес: гр. Сливен, ул. „Никола Аджема” № 11, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 м./, стар идентификатор : няма, номер по предходен план: № 8561, при граници: ПИ № 67338.563.223, ПИ № 67338.563.191, ПИ № 67338.563.156, ПИ № 67338.563.155, ПИ № 67338.563.154 и ПИ № 67338.563.153.Още Търговски имот за продажба в СЛИВЕН

Търговски имот СЛИВЕН- 29376.00лв.
Търговски имот СЛИВЕН- 16000.00лв.
Търговски имот СЛИВЕН- 12000.00лв.
Търговски имот СЛИВЕН- 16800.00лв.
Търговски имот СЛИВЕН- 16800.00лв.
0.29060792922974