Други БОТЕВГРАД Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

 • Начална цена
 • 772920.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 789 кв.м.

 • Срок:
 • 27.03.2017 до 27.04.2017

 • Обявяване:
 • 2017-04-28

 • Адрес:
 • ул. Д-р Йордан Йосифов № 8Б

 • ЧСИ:
 • Мирослав Колчев Колев

 • Телефон:
 • 02 / 980 13 67

 • Email:
 • miroslav_kolev2006@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Мирослав Колчев Колев

недвижими имоти находящи се в сграда за обществено обслужване с външни електро и В и К връзки, построена в урегулиран поземлен имот II – 2976, 3746 /втори за имот с планоснимачни номера две хиляди деветстотин седемдесет и шест, три хиляди седемстотин четиридесет и шест/, кв. 20А /двадесети буква „А“/, по плана на град София, м. „Студентски град“, c административен адрес: гр. София, район „Студентски“, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8Б /осем буква „Б“/, с площ на УПИ по кадастрален план 862 /осемстотин шестдесет и два/ квадратни метра, при граници на УПИ: УПИ VI - 2677 /шести за имот две хиляди шестстотин седемдесет и седем/ за КОО, от две страни улици и алея, представляващи:1. Фитнес 1 /едно/, находящ се в сутеренен етаж, кота - 3.20 /минус три цяло и двадесет стотни/ метра, със застроена площ от 249.41 /двеста четиридесет и девет цяло и четиридесет и една стотни/ квадратни метра, състоящ се от: зала, фитнес, съблекалня, душове и WC, при съседи: фитнес 2 /две/, стена, СПА, стълбищна клетка, заедно с 6.313 % /шест цяло триста и тринадесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 66.41 /шестдесет и шест цяло и четиридесет и една стотни/ квадратни метра, от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, описано по-горе; 2. Фитнес 2 /две/, находящ се в сутеренен етаж, кота - 3.20 /минус три цяло и двадесет стотни/ метра, със застроена площ от 127.79 / сто двадесет и седем цяло и седемдесет и девет стотни/ квадратни метра, състоящ се от: зала, фитнес, съблекалня, душове и WC, при съседи: фитнес 1 /едно/, СПА /басейн/, коридор от две страни стена, заедно с 3.235 % /три цяло двеста тридесет и пет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 34.03 /тридесет и четири цяло и три стотни/ квадратни метра, от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, описано по-горе; 3. SPA център, находящ се в сутеренен етаж, кота - 3.20 /минус три цяло и двадесет стотни/ метра със застроена площ 380.03 /триста и осемдесет цяло и три стотни/ квадратни метра, състоящ се от: басейн, съблекални, душове, парна баня, масажен, зала за почивка и WC, при съседи: фитнес 1 /едно/, фитнес 2 /две/, предверие, стена, заедно с 9.620 % /девет цяло шестстотин и двадесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 101.19 /сто и едно цяло и деветнадесет стотни/ квадратни метра, от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, описано по-горе; 4. Предверие, находящо се в сутеренен етаж, кота - 3.20 /минус три цяло и двадесет стотни/ метра, със застроена площ 31.88 /тридесет и едно цяло и осемдесет и осем стотни/ квадратни метра при съседи: СПА, коридор, СПА център, стена, заедно с 0.795 % /нула цяло седемстотин деветдесет и пет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.14 /осем цяло и четиринадесет стотни/ квадратни метра, от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, описано по-горе.Още Търговски имот за продажба в СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ- 693765.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 73144.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 37408.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 208800.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 25228.80лв.
0.11663389205933