Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Офис СОФИЯ Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 263332.80 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 204 кв.м.

 • Срок:
 • 19.03.2017 до 19.04.2017

 • Обявяване:
 • 2017-04-20

 • Адрес:
 • гр.Пловдив, ул.Неофит Рилски №17- а, ет.-1, обект 10

 • ЧСИ:
 • Людмила Тодорова Мурджанова

 • Телефон:
 • 032 - 624161

 • Email:
 • l_murdjanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Людмила Тодорова Мурджанова

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1037.2.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/ 03.06.2009Г НА ИД на АГКК ,Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на имота : гр.Пловдив, ул.Неофит Рилски №17- а, ет.-1, обект 10 , който самостоятелен обект се намира в сграда №2, разположена в поземелен имот с идентификатор 56784.506.1037 , с предназначение на самостоятелния обект : За обществено хранене, брой нива на обекта- 1, Посочена в документа площ - 204.00 кв.м., Прилежащи части: 25.40% ид.ч. от общ.ч. на сгарадата Ниво :1 , при съседи на обекта в сградата: на същия етаж- няма , под обекта- няма , над обекта -няма , който имот е идентичен с подорбно описания в договорна ипотека вписана в СВ-Пловдив, под акт 128, т.20 от 19.09.2008г а именно: РЕСТОРАНТ, заемащ целия подземен етаж на кота -3.10 метра в нежилищната постройка- офисна сграда, със застроена площ на ресторанта от 204 кв.м., при граници: от север и североизток - калкани, от изток- общинско място и от юг-тупик, както и 25.40% иделни части от общите части на нежилищната постройка- офисна сграда, съгласно Нот.акт за продажба на недвижим имот №188, том I, рег.№2278, дело №177/2005 на Нотариус с рег.№229 на НК, вписан под вх.рег.№9561, акт №92, том 33, дело №7375/2005г на СВ при ПРС и Удостоверение за въвеждане в експоатация №38/02.06.2005г. на Община Пловдив, Район Северен.Още Търговски имот за продажба в ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ- 646000.00лв.
Търговски имот ПЛОВДИВ- 40000.00лв.
Търговски имот ПЛОВДИВ- 117000.00лв.
Търговски имот ПЛОВДИВ- 264240.00лв.
Търговски имот ПЛОВДИВ- 50480.00лв.
0.66330504417419