Тристаен апартамент в СОФИЯ за 125000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 125000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 73 кв.м.
  Срок: 17.07.2018 до 17.08.2018
  Обявяване: 2018-08-20
  Адрес: бул. Сливница 195
  ЧСИ: Орлин Мендов
  Телефон: 02 – 9863554; 0893 565 905
  Email: orlin_mendov@abv.bg

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Орлин Мендов

АПАРТАМЕНТ, намиращ се на бул. „Сливница“ № 195 (сто деветдесет и пет) в град София, в партерния етаж на двуетажна къща, западното крило на къщата, с изложение към юг, запад и север, застроен на 73 кв.м. (седемдесет и три квадратни метра) площ и състоящ се от три стаи, коридор, кухня и клозет, при съседи на апартамента: стълбище, наследници на Васил Марелов, от три страни – двор, отгоре – Димитър К. Попов, отдолу избени помещения, заедно с прилежащите на апартамента: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ при съседи: стълбище, Димитър К. Попов и от две страни – двор; ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседи: от две страни - Димитър К. Попов, двор и коридор; ДРУГО ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседи: стълбище, Димитър К. Попов, двор и коридор и 1/4 (една четвърт) идеална част от общите части на сградата и от дворното място, застроено и незастороено, общо 426,30 кв.м. (четиристотин двадесет и шест цяло и тридесет квадратни метра), съставляващо парцел XI (девет римско) от кв. 68 (шестдесет и осем) по плана на гр. София, местността „Банишора“, при съседи на мястото: бул. „Сливница“, Е.С. „Сливница“ 197, Е.С. „Сливница“ 193, Е.С. „Антим I“ 108 и Е.С. „Софрони“ 105, като по кадастрална карта и по кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД – 18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК делбеният имот представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.5213.466.1 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, две, едно, три, точка, четири, шест, шест, точка, едно), с адм. адрес: гр. София, кв. „Банишора“ бул. „Сливница“ № 195.