Къща БЯЛА Бензиностанция Борово Къща Волово Двустаен апартамент РУСЕ Земеделски имот ВАРНА Парцел Калиманци Производствен имот Роман Многостаен апартамент Роман Магазин СОФИЯ Парцел Три кладенци Парцел БАЛЧИК Парцел Лозен Магазин ВАРНА Парцел Ботево Мезонет ВАРНА Парцел Тополи Търговски имот ВАРНА Търговски имот ВАРНА Магазин ВАРНА Други Златни пясъци Хотел в СЛИВЕН Фабрика в СЛИВЕН Търговски имот в СЛИВЕН Тристаен апартамент в СЛИВЕН Стая в СЛИВЕН Склад в СЛИВЕН Производствен имот в СЛИВЕН Парцел в СЛИВЕН Паркомясто в СЛИВЕН Офис в СЛИВЕН Многостаен апартамент в СЛИВЕН Мезонет в СЛИВЕН Магазин в СЛИВЕН Къща в СЛИВЕН Земеделски имот в СЛИВЕН Земеделска земя в СЛИВЕН Заведение в СЛИВЕН Жилищна сграда в СЛИВЕН Етаж от къща в СЛИВЕН Едностаен апартамент в СЛИВЕН Други в СЛИВЕН Двустаен апартамент в СЛИВЕН Гараж в СЛИВЕН Газстанция в СЛИВЕН Вила в СЛИВЕН Бензиностанция в СЛИВЕН Ателие, Таван в СЛИВЕН Автомивка в СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН

 • Начална цена
 • 89600.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Сливен

 • Квадратура
 • 111 кв.м.

 • Срок:
 • 28.01.2018 до 28.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-01

 • Адрес:
 • КВ. ДРУЖБА, БЛ. 7, ВХ. А, ЕТ.3, АП. 12

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 67338.558.72.1.12 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка седемдесет и две точка едно точка дванадесет/, в гр. Сливен, по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, с адрес: кв."Дружба", бл.7 /седем/, вх.А, ет.3 /три/, ап.12 /дванадесет/, който попада в сграда № 67338.558.72.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка седемдесет и две точка едно/, в поземлен имот № 67338.558.72 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка седемдесет и две/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 67338.558.72.1.11 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка седемдесет и две точка едно точка единадесет/, под обекта: 67338.558.72.1.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка седемдесет и две точка едно точка осем/, над обекта: 67338.558.72.1.16 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка седемдесет и две точка едно точка шестнадесет/, с площ по документ 111,20 кв.м. /сто и единадесет цяло и двадесет стотни квадратни метра/, неразделна част от самостоятелния обект са: Избено помещение № 27 /двадесет и седем/ - 4,30 кв.м. /четири цяло и тридесет стотни квадратни метра/ и 3,66 % /три цяло и шестдесет и шест стотни процента/ ид.ч. от общите части на сградата, който недвижим имот по документ за собственост представлява AПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/, застроен върху 111,20 кв.м. /сто и единадесет цяло и двадесет стотни квадратни метра/, състоящ се от две спални, дневна, кът за хранене, кухня-бокс, баня, тоалетна, входно и второстепенно антре, при граници на апартамента: изток – външен зид, запад – външен зид, север – жилище 11 /единадесет/, стълбище и коридор, юг – разделителен зид с вх. Б с принадлежащо ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 /двадесет и седем/ с полезна площ 4,30 кв.м. /четири цяло и тридесет стотни квадратни метра/, при граници: изток – коридор, запад – мазе 28 /двадесет и осем/, север – мазе 26 /двадесет и шест/, юг – коридор, ВЕДНО с 3,66 % /три цяло и шестдесет и шест стотни процента/ или 12,62 кв.м. /дванадесет цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху държавно място.Още Тристаен апартамент за продажба в СЛИВЕН

Тристаен апартамент СЛИВЕН- 63290.00лв.
Тристаен апартамент СЛИВЕН- 63008.00лв.
Тристаен апартамент СЛИВЕН- 36000.00лв.
Тристаен апартамент СЛИВЕН- 89600.00лв.
Тристаен апартамент СЛИВЕН- 51000.00лв.
0.85755300521851