Гараж СЛИВЕН Тристаен апартамент СЛИВЕН Къща Брестница Парцел Брестница Други СОФИЯ Къща Дъскот Къща СИЛИСТРА Къща СИЛИСТРА Къща ТЕТЕВЕН Къща ТЕТЕВЕН Бензиностанция Средище Къща ВИДИН Парцел ПЪРВОМАЙ Парцел ПЪРВОМАЙ Жилищна сграда Долна Митрополия Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Етаж от къща ВЕЛИНГРАД Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Къща ЕТРОПОЛЕ Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Хотел в РУСЕ Фабрика в РУСЕ Търговски имот в РУСЕ Тристаен апартамент в РУСЕ Стая в РУСЕ Склад в РУСЕ Производствен имот в РУСЕ Парцел в РУСЕ Паркомясто в РУСЕ Офис в РУСЕ Многостаен апартамент в РУСЕ Мезонет в РУСЕ Магазин в РУСЕ Къща в РУСЕ Земеделски имот в РУСЕ Земеделска земя в РУСЕ Заведение в РУСЕ Жилищна сграда в РУСЕ Етаж от къща в РУСЕ Едностаен апартамент в РУСЕ Други в РУСЕ Двустаен апартамент в РУСЕ Гараж в РУСЕ Газстанция в РУСЕ Вила в РУСЕ Бензиностанция в РУСЕ Ателие, Таван в РУСЕ Автомивка в РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

 • Начална цена
 • 49000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Русе

 • Квадратура
 • 80 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • кв. Чародейка - Г-ЮГ, ул. Ради Иванов №3, бл.206, вх.6, ет.2, ап.4

 • ЧСИ:
 • Милкана Борисова Македонска

 • Телефон:
 • 082 - 828839

 • Email:
 • mmakedonska@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Милкана Борисова Македонска

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.134.2.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, шест, точка, сто тридесет и четири, точка, две, точка, четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, кв.ЧАРОДЕЙКА-Г-ЮГ, ул. РАДИ ИВАНОВ № 3, бл. 206, вх. 6, ет. 2, ап. 4, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.6.134 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, шест, точка, сто тридесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 76.01 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра и един квадратен дециметър/, със съответните прилежащи части, ниво: 1 /едно/, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.6.134.2.3, Под обекта: 63427.6.134.2.2, Над обекта: 63427.6.134.2.6, а по документ за собственост представляващ АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, на втори етаж, вход Е, в жилищен блок № 206 /двеста и шест/, в ЖК Чародейка-Г-юг, с адрес по данъчна оценка: ул."Ради Иванов № 206 /двеста и шест/, вход 6 /шест/, град Русе, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 80.08 кв.м. /осемдесет квадратни метра и осем квадратни дециметра/, при граници: запад - комплекса, север - комплекса и апартамент № 4 от вход Ж, изток -комплекса, юг - стълбище и апартамент № 3, заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/, с площ от 6.19 кв.м. /шест квадратни метра и деветнадесет квадратни дециметра/, при граници: запад - изба № 5, север - коридор, изток - изба № 3, юг - изби № 13 и № 14 от вход Д, ведно с припадащите се 0.920 % /нула цяло деветстотин и двадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж от 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/.Още Тристаен апартамент за продажба в РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ- 49000.00лв.
Тристаен апартамент РУСЕ- 97032.00лв.
Тристаен апартамент РУСЕ- 69700.00лв.
Тристаен апартамент РУСЕ- 107813.00лв.
Тристаен апартамент РУСЕ- 102690.00лв.
0.4856960773468