Гараж СЛИВЕН Тристаен апартамент СЛИВЕН Къща Брестница Парцел Брестница Други СОФИЯ Къща Дъскот Къща СИЛИСТРА Къща СИЛИСТРА Къща ТЕТЕВЕН Къща ТЕТЕВЕН Бензиностанция Средище Къща ВИДИН Парцел ПЪРВОМАЙ Парцел ПЪРВОМАЙ Жилищна сграда Долна Митрополия Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Етаж от къща ВЕЛИНГРАД Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Къща ЕТРОПОЛЕ Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Хотел в РАДНЕВО Фабрика в РАДНЕВО Търговски имот в РАДНЕВО Тристаен апартамент в РАДНЕВО Стая в РАДНЕВО Склад в РАДНЕВО Производствен имот в РАДНЕВО Парцел в РАДНЕВО Паркомясто в РАДНЕВО Офис в РАДНЕВО Многостаен апартамент в РАДНЕВО Мезонет в РАДНЕВО Магазин в РАДНЕВО Къща в РАДНЕВО Земеделски имот в РАДНЕВО Земеделска земя в РАДНЕВО Заведение в РАДНЕВО Жилищна сграда в РАДНЕВО Етаж от къща в РАДНЕВО Едностаен апартамент в РАДНЕВО Други в РАДНЕВО Двустаен апартамент в РАДНЕВО Гараж в РАДНЕВО Газстанция в РАДНЕВО Вила в РАДНЕВО Бензиностанция в РАДНЕВО Ателие, Таван в РАДНЕВО Автомивка в РАДНЕВО

Тристаен апартамент РАДНЕВО

 • Начална цена
 • 49600.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 49600 кв.м.

 • Срок:
 • 20.02.2018 до 20.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-21

 • Адрес:
 • ул. "Младост" № 2, вх. Б, ет.4, ап. 16

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61460.504.73.7.17 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и четири, точка, седемдесет и три, точка, седем, точка, седемнадесет), с адрес на имота съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 146, том № 4, рег. № 3790, дело № 414 от 2008 г., а именно : гр. Раднево, п.к. 6260 (шест хиляди двеста и шестдесет), ул. „МЛАДОСТ“ № 2 (две), вх. Б (буква „Б“), ет. 4 (четири - жилищен), ап. 16 (шестнадесет) и адрес: съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-12/29.04.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, адрес на имота: гр. Раднево, п.к. 6260 (шест хиляди двеста и шестдесет), ул. „МЛАДОСТ“ № 2 (две), вх. Б (буква „Б“), ет. 5 (пет), ап. 16 (шестнадесет), попадащ в сграда с идентификатор 61460.504.73.7 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и четири, точка, седемдесет и три, точка, седем), със застроена площ от 80.97 кв. м. (осемдесет цяло деветдесет и седем стотни квадратни метра), построен върху общинска земя, съставляваща поземлен имот с идентификатор 61460.504.73 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и четири, точка, седемдесет и три) съгласно кадастрална карта на гр. Раднево от 29.04.2005 г., а съгласно ЗРП на града от 2003 год. – УПИ II – 2075 (втори за имот две хиляди седемдесет и пет) в кв. 176 (сто седемдесет и шест), при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61460.504.73.7.18,Под обекта: 61460.504.73.7.65 и Над обекта: 61460.504.73.7.21; ведно с избено помещение под № 4 (четири) с полезна площ от 7.16 кв. м. (седем цяло и шестнадесет стотни квадратни метра), таванско помещение под № 11 (единадесет), с площ от 10.18 кв.м. (десет цяло и осемнадесет стотни квадратни метра), както и 2.498 (две цяло четиристотин деветдесет и осем хилядни) идеални части от общите части на сградата и съответните припадащи се идеални части от правото на строеж върху мястото.Още Тристаен апартамент за продажба в РАДНЕВО

Тристаен апартамент РАДНЕВО- 49600.00лв.
Тристаен апартамент РАДНЕВО- 19500.00лв.
Тристаен апартамент РАДНЕВО- 7575.00лв.
Тристаен апартамент РАДНЕВО- 22583.00лв.
Тристаен апартамент РАДНЕВО- 18000.00лв.
0.073873043060303