Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Многостаен апартамент Банско Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Хотел в НЕСЕБЪР Фабрика в НЕСЕБЪР Търговски имот в НЕСЕБЪР Тристаен апартамент в НЕСЕБЪР Стая в НЕСЕБЪР Склад в НЕСЕБЪР Производствен имот в НЕСЕБЪР Парцел в НЕСЕБЪР Паркомясто в НЕСЕБЪР Офис в НЕСЕБЪР Многостаен апартамент в НЕСЕБЪР Мезонет в НЕСЕБЪР Магазин в НЕСЕБЪР Къща в НЕСЕБЪР Земеделски имот в НЕСЕБЪР Земеделска земя в НЕСЕБЪР Заведение в НЕСЕБЪР Жилищна сграда в НЕСЕБЪР Етаж от къща в НЕСЕБЪР Едностаен апартамент в НЕСЕБЪР Други в НЕСЕБЪР Двустаен апартамент в НЕСЕБЪР Гараж в НЕСЕБЪР Газстанция в НЕСЕБЪР Вила в НЕСЕБЪР Бензиностанция в НЕСЕБЪР Ателие, Таван в НЕСЕБЪР Автомивка в НЕСЕБЪР

Тристаен апартамент НЕСЕБЪР

 • Начална цена
 • 53320.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Бургас

 • Квадратура
 • 84 кв.м.

 • Срок:
 • 29.08.2017 до 29.09.2017

 • Обявяване:
 • 2017-10-02

 • Адрес:
 • к-с Слънчев бряг

 • ЧСИ:
 • Ивелина Божилова

 • Телефон:
 • 056 – 820080; 0 889 - 441 017

 • Email:
 • ivonka1973@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ивелина Божилова

36.11 / 905 кв.м. ид.ч. /тридесет и шест цяло и единадесет стотни върху деветстотин и пет квадратни метра идеални части/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 51500.506.613 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин и тринадесет/ по кадастралната карта на гр.Несебър, Област Бургас, одобрена със Заповед № РД- 18-46/18.08.2006 г. на Изп. Директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-02- 208/19.02.2008 г. на началника на СГКК - Бургас, с адрес: ж. к. „Слънчев бряг - запад", с площ от 905 кв.м. /деветстотин и пет квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: имот за курортно- рекреационен обект, при граници на поземления имот: ПИ № 51500.506.614 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин и четиринадесет/, ПИ № 51500.506.296 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, двеста деветдесет и шест/, ПИ № 51500.506.303 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, триста и три/, ПИ № 51500.506.612 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин и дванадесет/ и ПИ № 51500.506.301 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, триста и едно/, номер по предходен план: 196 /сто деветдесет и шести/, в квартал 6103 /шест хиляди сто и трети/ , парцел : ХII, ВЕДНО с изградения самостоятелен обект в СГРАДА № 51500.506.613.1 /петдесет и една хиляди петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин и тринадесет, точка, едно/ по кадастралната карта на гр. Несебър, Област Бургас, одобрена със заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на Изп. директор на АК, изменена със Заповед № КД-14- 02-208/19.02.2008 г. на началника на СГКК - Бургас, според скица № 6494/27.02.2008 г. на АК - СГКК - Бургас със застроена площ от 360 кв.м. /триста и шестдесет квадратни метра/, предназначение: жилищна сграда - многофамилна, с брой етажи: 5 /пет/, представляващ склад № 1 /едно/, на мансарден етаж, на площ от 83,64 кв.м. /осемдесет и три цяло шестдесет и четири стотни квадратни метра/, а заедно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, равняващи се на 8,12 /осем цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, редуцирани в 3,99 /три цяло деветдесет и девет стотни/ процента, площта на апартамента, ведно с общите части възлиза на 91,76 кв.м. /деветдесет и едно цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, коридор, дрешник и тераса, а съгласно схема на Агенция по кадастъра-Служба по кадастъра-Бургас, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 51500.506.613.1.39 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин и тринадесет, точка, едно, точка, тридесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Несебър, Област Бургас, одобрена със заповед № РД- 18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, с адрес: ет. 4, обект СК1, с предназначение: за склад, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: СО № 51500.506.613.1.43 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин и тринадесет, точка едно точка, четиридесет и три/ и СО № 51500.613.1.40 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин и тринадесет, точка едно точка, четиридесет/, под обекта - СО № 51500.506.613.1.31 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин и тринадесет точка, едно, точка, тридесет и едно/ и СО № 51500.613.1.30 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин и тринадесет точка, едно, точка, тридесет/, над обекта: няма.Още Тристаен апартамент за продажба в НЕСЕБЪР

Тристаен апартамент НЕСЕБЪР- 63096.00лв.
Тристаен апартамент НЕСЕБЪР- 162880.00лв.
Тристаен апартамент НЕСЕБЪР- 90160.00лв.
Тристаен апартамент НЕСЕБЪР- 97344.00лв.
Тристаен апартамент НЕСЕБЪР- 121248.00лв.
0.29593300819397