Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в ЧЕПЕЛАРЕ Фабрика в ЧЕПЕЛАРЕ Търговски имот в ЧЕПЕЛАРЕ Тристаен апартамент в ЧЕПЕЛАРЕ Стая в ЧЕПЕЛАРЕ Склад в ЧЕПЕЛАРЕ Производствен имот в ЧЕПЕЛАРЕ Парцел в ЧЕПЕЛАРЕ Паркомясто в ЧЕПЕЛАРЕ Офис в ЧЕПЕЛАРЕ Многостаен апартамент в ЧЕПЕЛАРЕ Мезонет в ЧЕПЕЛАРЕ Магазин в ЧЕПЕЛАРЕ Къща в ЧЕПЕЛАРЕ Земеделски имот в ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя в ЧЕПЕЛАРЕ Заведение в ЧЕПЕЛАРЕ Жилищна сграда в ЧЕПЕЛАРЕ Етаж от къща в ЧЕПЕЛАРЕ Едностаен апартамент в ЧЕПЕЛАРЕ Други в ЧЕПЕЛАРЕ Двустаен апартамент в ЧЕПЕЛАРЕ Гараж в ЧЕПЕЛАРЕ Газстанция в ЧЕПЕЛАРЕ Вила в ЧЕПЕЛАРЕ Бензиностанция в ЧЕПЕЛАРЕ Ателие, Таван в ЧЕПЕЛАРЕ Автомивка в ЧЕПЕЛАРЕ

Стая ЧЕПЕЛАРЕ

 • Начална цена
 • 11333.52 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 20 кв.м.

 • Срок:
 • 13.09.2016 до 13.10.2016

 • Обявяване:
 • 2016-10-14

 • Адрес:
 • УЛ. МУРДЖОВСКА № 1-А, ЕТ. 4, АП.2, ХОТЕЛ АЛПИЙСКА РОЗА

 • ЧСИ:
 • Петко Иванов Мачкърски

 • Телефон:
 • 0301 81 230

 • Email:
 • petko.ma4karski@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

АПАРТАМЕНТ № 2, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.242.1927.1.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 20 кв.м. (двадесет квадратни метра), с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, ул. Мурджовска, № 1-а, ет. 4, ап. 2, находящ се в пететажна сграда с идентификатор 80371.242.1927.1, със застроена площ от 718 кв.м. (седемстотин и осемнадесет квадратни метра) и с предназначение: Друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.242.1927, с площ от 2833 кв.м. (две хиляди осемстотин тридесет и три квадратни метра), попадащ в Урегулиран поземлен имот (УПИ) II, кв. 14 по плана на гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 80371.242.1927.1.46, под обекта: 80371.242.1927.1.35, над обекта: 80371.242.1927.1.53, при граници и съседи по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 80371.242.275, 80371.242.274, 80371.242.1928, 80371.242.273, 80371.242.272, 80371.242.9015, 80371.242.9019, 80371.242.277, 80371.242.276, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.Още Стая за продажба в ЧЕПЕЛАРЕ

Стая ЧЕПЕЛАРЕ- 8100.00лв.
Стая ЧЕПЕЛАРЕ- 9000.00лв.
Стая ЧЕПЕЛАРЕ- 9000.00лв.
Стая ЧЕПЕЛАРЕ- 8800.00лв.
Стая ЧЕПЕЛАРЕ- 8800.00лв.
0.0083389282226562