Склад в Роман за 259104.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Роман > Склад

Склад в Роман

Допълнителна информация

  Начална цена: 259104.00 лв.
  Окръжен съд: Враца
  Квадратура: 277 кв.м.
  Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
  Обявяване: 2018-12-21
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Роман
Всички имоти на ЧСИ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII-989 в квартал 68 по кадастралния регулациуонен план на гр.Роман, одобрен със Заповед №154/06.06.1996г. на Кмета на Община Роман и ПУП – одобрен със Заповед №96/22.02.2007г. на Кмета на Община Роман, целият с площ 1653кв.м., ведно с построените в него цех за изкупуване и временно съхранение на плодове и гъби със застроена площ от 277кв.м. и застроен обем от 970,00 кубични метра, състоящ се от минусова хладилна камера за плодове и зеленчуци със застроен обем от 140 кубични метра, минусова хладилна камера за плодове и зеленчуци със застроен обем от 141 кубични метра, манипулационна със застроен обем от 270 кубични метра, камера за шоково размразяване със застроен обем от 36 кубучни метра, офис, стая за почивка на персонала, съблекалня, сервизни помещения, сушилня със застроена площ от 15,06кв.м. и склад със застроена площ от 38,72кв.м. и складово помещение със застроена площ 32кв.м. при граници и съседи УПИ XIV-989, кв.68, УПИ XII-989, кв.68, УПИ XVII-989, кв.68