Склад в ВАРНА за 304412.80 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Склад

Склад в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 304412.80 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 726 кв.м.
  Срок: 09.11.2018 до 10.12.2018
  Обявяване: 2018-12-11
  Адрес:
  ЧСИ: Станимира Костова - Данова
  Телефон: 052 630140
  Email: sis_718@abv.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

Самостоятелен обект с идентификатор 10135.3505.852.1.1, находящ се в град Варна, р-н „Младост", с.о. „Сьлзица", на първия етаж на масивна триетажна железобетонна сграда с идентификатор 10135.3505.852.1, като обектът представлява СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1, /номерът не е административен адрес/, с площ съгласно нотариален акт от 727.16 кв.м.. с предназначение на самостоятелния обект: за склад, на едно ниво. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3505.852.1.4 . под обекта: няма. над обекта: 10135.3505.852.1.2. и при граници по нотариален акт: от север - двор. от изток - двор. от юг - складово помещение № 2 и двор. запад двор. ВЕДНО с 0.2668 идеални части от ДВОРНО МЯСТО с идентификатор 10135.3505.852. цялото с площ от 2101 кв.м.. с адрес: гр. Варна, р-н ..Младост", с.о. ..Сьлзица". с трайно предназначение на територията: урбанизирана, стар идентификатор 10135.3522.1. номер но предходен план: 852, при съседи за дворното място по скица: 10135.3505.471, 10135.3505.1133. 10135.3505.1115. 10135.3505.851.