Склад в МАДАН за 26503.92 лв.

Имоти > Имоти от чси МАДАН > Склад

Склад в МАДАН

Допълнителна информация

  Начална цена: 26503.92 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 228 кв.м.
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване: 2018-05-03
  Адрес: УЛ. ПЕРЕЛИК
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за МАДАН
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46045.501.959 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 310 кв.м (триста и ...