Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Земеделска земя Момино Офис СОФИЯ Земеделска земя Ломец Хотел в НЕСЕБЪР Фабрика в НЕСЕБЪР Търговски имот в НЕСЕБЪР Тристаен апартамент в НЕСЕБЪР Стая в НЕСЕБЪР Склад в НЕСЕБЪР Производствен имот в НЕСЕБЪР Парцел в НЕСЕБЪР Паркомясто в НЕСЕБЪР Офис в НЕСЕБЪР Многостаен апартамент в НЕСЕБЪР Мезонет в НЕСЕБЪР Магазин в НЕСЕБЪР Къща в НЕСЕБЪР Земеделски имот в НЕСЕБЪР Земеделска земя в НЕСЕБЪР Заведение в НЕСЕБЪР Жилищна сграда в НЕСЕБЪР Етаж от къща в НЕСЕБЪР Едностаен апартамент в НЕСЕБЪР Други в НЕСЕБЪР Двустаен апартамент в НЕСЕБЪР Гараж в НЕСЕБЪР Газстанция в НЕСЕБЪР Вила в НЕСЕБЪР Бензиностанция в НЕСЕБЪР Ателие, Таван в НЕСЕБЪР Автомивка в НЕСЕБЪР

Склад НЕСЕБЪР

 • Начална цена
 • 5220.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Бургас

 • Квадратура
 • 19 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Ивелина Божилова

 • Телефон:
 • 056 – 820080; 0 889 - 441 017

 • Email:
 • ivonka1973@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ивелина Божилова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.17.22.4.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемнадесет, точка, двадесет и две, точка четири, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-676/15.05.2007 г. на Началник на СК-Бургас, с адрес на обекта: ет. 0 /нула/, с предназначение: Инфраструктурен обект в сграда, с площ: 19.00 кв.м./деветнадесет квадратни метра/, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 51500.17.22.4.2, под обекта: няма, над обекта: 51500.17.22.4.8 и 51500.17.22.4.6, който самостоятелен обект попада в сграда №4 с идентификатор №51500.17.22.4, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.17.22.4.2 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемнадесет, точка, двадесет и две, точка четири, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-676/15.05.2007 г. на Началник на СК-Бургас, с адрес на обекта: ет. 0 /нула/, с предназначение: За склад, с площ: 17.00 кв.м./седемнадесет квадратни метра/, прилежащи части: 5 кв.м общи части, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 51500.17.22.4.1, 51500.17.22.4.3, под обекта: няма, над обекта: 51500.17.22.4.6, който самостоятелен обект попада в сграда №4 с идентификатор № 51500.17.22.4, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.17.22.4.3 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемнадесет, точка, двадесет и две, точка четири, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-676/15.05.2007 г. на Началник на СК-Бургас, с адрес на обекта: ет. 0 /нула/, с предназначение: За склад, с площ: 25.00 кв.м./двадесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: 7 кв.м общи части, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 51500.17.22.4.2, 51500.17.22.4.4, под обекта: няма, над обекта: 51500.17.22.4.7, който самостоятелен обект попада в сграда №4 с идентификатор № 51500.17.22.4, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.17.22.4.4 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемнадесет, точка, двадесет и две, точка четири, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-676/15.05.2007 г. на Началник на СК-Бургас, с адрес на обекта: ет. 0 /нула/, с предназначение: За обслужваща дейност за битови услуги, с площ: 49.00 кв.м./четиридесет и девет квадратни метра/, прилежащи части: 14 кв.м общи части, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 51500.17.22.4.3, 51500.17.22.4.5, под обекта: няма, над обекта: 51500.17.22.4.7, който самостоятелен обект попада в сграда №4 с идентификатор № 51500.17.22.4, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.17.22.4.5 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемнадесет, точка, двадесет и две, точка четири, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-676/15.05.2007 г. на Началник на СК-Бургас, с адрес на обекта: ет. 0 /нула/, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ: 40.00 кв.м./четиридесет квадратни метра/, прилежащи части: 12 кв.м общи части, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 51500.17.22.4.4, под обекта: няма, над обекта: 51500.17.22.4.7, 51500.17.22.4.6, 51500.17.22.4.8, който самостоятелен обект попада в сграда №4 с идентификатор № 51500.17.22.4, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.17.22.4.6 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемнадесет, точка, двадесет и две, точка четири, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18- 46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-676/15.05.2007 г. на Началник на СК-Бургас, с адрес на обекта: ет. 1 /едно/, с предназначение: За търговска дейност, с площ: 31 кв.м./тридесет и един квадратни метра/, прилежащи части: 9 кв.м общи части, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 51500.17.22.4.7, 51500.17.22.4.8, под обекта: 51500.17.22.4.1, 51500.17.22.4.5, 51500.17.22.4.2, над обекта: 51500.17.22.4.9, 51500.17.22.4.13, 51500.17.22.4.11, 51500.17.22.4.10, който самостоятелен обект попада в сграда №4 с идентификатор № 51500.17.22.4, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.17.22.4.7 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемнадесет, точка, двадесет и две, точка четири, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-676/15.05.2007 г. на Началник на СК-Бургас, с адрес на обекта: ет. 1 /едно/, с предназначение: За обществено хранене, с площ: 98 кв.м. /деветдесет и осем квадратни метра/, прилежащи части: 28 кв.м общи части, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 51500.17.22.4.8, 51500.17.22.4.6, под обекта: 51500.17.22.4.5, 51500.17.22.4.4, 51500.17.22.4.3, над обекта: 51500.17.22.4.9, 51500.17.22.4.12, 51500.17.22.4.11, 51500.17.22.4.10, 51500.17.22.4.13, който самостоятелен обект попада в сграда №4 с идентификатор № 51500.17.22.4, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.17.22.4.8 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемнадесет, точка, двадесет и две, точка четири, точка, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-676/15.05.2007 г. на Началник на СК-Бургас, с адрес на обекта: ет. 1 /едно/, с предназначение: За офис, с площ: 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, прилежащи части: 6 кв.м общи части, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 51500.17.22.4.7, 51500.17.22.4.6, под обекта: 51500.17.22.4.5, 51500.17.22.4.1, над обекта: 51500.17.22.4.13, който самостоятелен обект попада в сграда №4 с идентификатор № 51500.17.22.4, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.17.22.4.9 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемнадесет, точка, двадесет и две, точка четири, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-676/15.05.2007 г. на Началник на СК-Бургас, с адрес на обекта: ет. 2 /две/, с предназначение: За обслужваща дейност за битови услуги, с площ: 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, прилежащи части: 6 кв.м общи части, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 51500.17.22.4.13, 51500.17.22.4.11, 51500.17.22.4.10, под обекта: 51500.17.22.4.6, над обекта: няма, който самостоятелен обект попада в сграда №4 с идентификатор № 51500.17.22.4, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.17.22.4.10 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемнадесет, точка, двадесет и две, точка четири, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-676/15.05.2007 г. на Началник на СК-Бургас, с адрес на обекта: ет. 2 /две/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ: 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, прилежащи части: 3 кв.м общи части, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 51500.17.22.4.9, 51500.17.22.4.11, под обекта: 51500.17.22.4.6, 51500.17.22.4.7, над обекта: няма, който самостоятелен обект попада в сграда №4 с идентификатор № 51500.17.22.4, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.17.22.4.11 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемнадесет, точка, двадесет и две, точка четири, точка, единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-676/15.05.2007 г. на Началник на СК-Бургас, с адрес на обекта: ет. 2 /две/, с предназначение: За спортна и развлекателна дейност, с площ: 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, прилежащи части: 11 кв.м общи части, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 51500.17.22.4.13, 51500.17.22.4.12, 51500.17.22.4.10, 51500.17.22.4.9, под обекта: 51500.17.22.4.6, 51500.17.22.4.7, над обекта: няма, който самостоятелен обект попада в сграда №4 с идентификатор № 51500.17.22.4, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.17.22.4.12 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемнадесет, точка, двадесет и две, точка четири, точка, дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-676/15.05.2007 г. на Началник на СК-Бургас, с адрес на обекта: ет. 2 /две/, с предназначение: За офис, с площ: 23 кв.м. /двадесет и три квадратни метра/, прилежащи части: 7 кв.м общи части, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 51500.17.22.4.11, под обекта: 51500.17.22.4.7, над обекта: няма, който самостоятелен обект попада в сграда №4 с идентификатор № 51500.17.22.4, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.17.22.4.13 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемнадесет, точка, двадесет и две, точка четири, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед № КД-14-02-676/15.05.2007 г. на Началник на СК-Бургас, с адрес на обекта: ет. 2 /две/, с предназначение: За обществено хранене, с площ: 88 кв.м. /осемдесет и осем квадратни метра/, прилежащи части: 25 кв.м общи части, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 51500.17.22.4.11, 51500.17.22.4.9, под обекта: 51500.17.22.4.8, 51500.17.22.4.7, 51500.17.22.4.6, над обекта: няма, който самостоятелен обект попада в сграда №4 с идентификатор № 51500.17.22.4, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 39164.15.320.42.1 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, триста и двадесет, точка, четиридесет и две, точка, едно/ по кадастралната карта и кадстралните регистри на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005г. на Изп. директор на АК, с адрес на обекта: ет. 0 /нула/, с предназначение: За склад, с площ: 52.00 кв. м. /петдесет и два квадратни метра/, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 39164.15.320.42.7, 39164.15.320.42.8, 39164.15.320.42.9, който самостоятелен обект попада в сграда № 42 с идентификатор № 39164.15.320.42, построена в поземлен имот с идентификатор № 39164.15.320 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 39164.15.320.42.10 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, триста и двадесет, точка, четиридесет и две, точка, десет/ по кадастралната карта и кадстралните регистри на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005г. на Изп. директор на АК, с адрес на обекта: ет. 1 /едно/, с предназначение: За офис, с площ: 19.00 кв. м. /деветнадесет квадратни метра/, брой нива: 1, при съседни СО: на същия етаж: 39164.15.320.42.7 и 39164.15.320.42.9, под обекта: 39164.15.320.42.5, над обекта: 39164.15.320.42.11, който самостоятелен обект попада в сграда №42 с идентификатор № 39164.15.320.42, построена в поземлен имот с идентификатор № 39164.15.320 по кадастралната карта на с. Кошарица. община Несебър, област Бургас, както и ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху теренаОще Склад за продажба в НЕСЕБЪР

Склад НЕСЕБЪР- 5220.00лв.
Склад НЕСЕБЪР- 12420.00лв.
Склад НЕСЕБЪР- 14580.00лв.
Склад НЕСЕБЪР- 12420.00лв.
Склад НЕСЕБЪР- 8100.00лв.
0.17007493972778