Едностаен апартамент Свети Влас Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Хотел в Черногорово Фабрика в Черногорово Търговски имот в Черногорово Тристаен апартамент в Черногорово Стая в Черногорово Склад в Черногорово Производствен имот в Черногорово Парцел в Черногорово Паркомясто в Черногорово Офис в Черногорово Многостаен апартамент в Черногорово Мезонет в Черногорово Магазин в Черногорово Къща в Черногорово Земеделски имот в Черногорово Земеделска земя в Черногорово Заведение в Черногорово Жилищна сграда в Черногорово Етаж от къща в Черногорово Едностаен апартамент в Черногорово Други в Черногорово Двустаен апартамент в Черногорово Гараж в Черногорово Газстанция в Черногорово Вила в Черногорово Бензиностанция в Черногорово Ателие, Таван в Черногорово Автомивка в Черногорово

Склад Черногорово

 • Начална цена
 • 53622.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 993 кв.м.

 • Срок:
 • 22.01.2018 до 22.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-23

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Добромир Иванов Даскалов

 • Телефон:
 • 034 460 119

 • Email:
 • ddaskalov@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Добромир Иванов Даскалов

СГРАДА с идентификатор № 81089.111.353.1 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, едно, едно, едно, точка, три, пет, три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-165/04.08.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Черногорово, п.к. 4455, със застроена площ на сградата 993 кв. м. (деветстотин деветдесет и три), брой етажи: 1 (един), с предназначение на сградата: складова база, склад, която сграда с идентификатор 81089.111.353.1 е разположена в поземлен имот с идентификатор 81089.111.353 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, едно, едно, едно, точка, три, пет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-165/04.08.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност 123, с площ 2 667 кв. м. (две хиляди шестстотин шестдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), с номер по предходен план: 008309, при съседи: № 81089.111.162, № 81089.111.392, № 81089.111.389, № 81089.111.148, № 81089.111.302, № 81089.111.116. Началната цена за гореописания недвижим имот, от която ще започне наддаването, е в размер на 53 622,00 лева (петдесет и три хиляди шестстотин двадесет и два лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във вр. с чл. 485 от ГПК.Още Склад за продажба в Черногорово

Склад Черногорово- 53622.00лв.
Склад Черногорово- 59580.00лв.
Склад Черногорово- 55333.20лв.
Склад Черногорово- 33600.00лв.
Склад Черногорово- 42000.00лв.
0.017417907714844