Производствен имот в Орешак за 19440.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Орешак > Производствен имот

Производствен имот в Орешак

Допълнителна информация

  Начална цена: 19440.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 1064 кв.м.
  Срок: 29.12.2018 до 29.01.2019
  Обявяване: 2019-01-30
  Адрес: село Орешене, общ. Ябланица, обл. Ловеч, ул. „Трети март“,
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Орешак
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Орешене, общ. Ябланица, обл. Ловеч, ул. „Трети март“, с площ от 1064 кв.м / хиляда шестдесет и четири квадратни метра / по Скица № 185 от 04.06.2008г. на Община Ябланица, съответстващ на УПИ № VII – 438 (седми за имот с планоснимачен номер четиристотин тридесет и осем), в квартал 15 – петнадесети по подробния устройствен план на село Орешене от 2008г., при граници и съседи по скица: от две страни улици, поземлен имот № XII – 438 на Евдок ия Тодорова Милчева и поземлен имот № XIII-438 на Пенка Тодорова Петрова, заедно с намиращата се в този имот МАСИВНА СГРАДА / ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ-СНЕК БАР / с разгърната застроена площ от 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м съгласно Удостоверение №06 от 06.06.2007г. за ползване на строеж, издадено от Община Ябланица и Уведомление № 12 от 15.08.2007г. за откриване на търговски обект, издадено от Община Ябланица, както и всички трайни подобрения в имота. br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №166/13

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Ралица Мичева, тел. 0878464946,
email: [email protected]