Производствен имот в Александрово за 75816.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Александрово > Производствен имот

Производствен имот в Александрово

Допълнителна информация

  Начална цена: 75816.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 2300 кв.м.
  Срок: 14.11.2018 до 14.12.2018
  Обявяване: 2018-12-17
  Адрес: с. Александрово, обл. Ловеч
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Александрово
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

Недвижим имот, находящ се в с. Александрово, а именно:Керамичен цех, находящ се в землището на с. Александрово, ЕКАТТЕ 00299, Ловешка област, състоящ се от: 1.Рингова пещ с ид. № 00299.96.20.9 -едноетажна масивна монолитна сграда с дървен гредоред със застроена площ от 399/триста деветдесет и девет/кв.м, със 16/шестнадесет/ броя камери, 2.Едноетажна административна масивна сграда с ид. № 00299.96.20.10, със застроена площ от 237/двеста тридесет и седем/кв.м; 3. Сграда с ид. № 00 299.96.20.4 с друго предназначение – част от навес над ринга със застроена площ от 478/четиристотин седемдесет и осем/ кв.м; 4.Ремонтна работилница с ид. № 00299.20.5 със застроена площ от 52/петдесет и два/ кв.м.; 5.Сграда КПП- незавършено строителство с ид. № 00299.69.20.12, със застроена площ от 33/тридесет и три/ кв.м. ; 6. Сграда с друго предназначение, с ид. № 00299.96.20.6 -част от навес склад за въглища със застроена площ от 1101/хиляда сто и един/ кв.м., всички сгради са построени върху държавен поземлен имот № 00215/двеста и петнадесет/ в землището на с. Александрово,ЕКАТТЕ №000299, общ.Ловеч, НТП- строителни материали, при граници на имота по скица: № 096019 нива- наследници на Методи Атанасов Калчевски, № 096006 нива- наследници на Тома Петров Петров, № 000420 населено място с. Александрово, № 000572- полски път.Върху имота има следните ограничения: 1.Електропровод 110кв. На 20 метра от двете страни до крайните проводници или на 24 метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;2. Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №900/14

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]