Производствен имот в Равно поле за 98700.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Равно поле > Производствен имот

Производствен имот в Равно поле

Допълнителна информация

  Начална цена: 98700.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 134 кв.м.
  Срок: 22.07.2018 до 22.08.2018
  Обявяване: 2018-08-23
  Адрес: с.Равно поле, община Елин Пелин, Софийска, област, в границите на строителен полигон „Верила“
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за Равно поле
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област, в границите на строителен полигон „Верила“, одобрен със заповед № РД 02-14-234/25.06.1987г. с площ от 800/ осемстотин/ кв. метра, заедно с построената в южната част на имота ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 134 /сто тридесет и четири/ кв. метра и построените: РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА С ОФИСИ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ с разгъната застроена площ от 291 /двеста деветдесет и един/ кв. метра и БИТОВА СГР АДА С ОФИСИ със застроена площ от 91.52 /деветдесет и едно цяло и петдесет и две стотни/ кв. метра, при съседи на имота по нотариален акт: от изток-Димитър Колев, от запад-Иванка и Симеон Тодорови, от север – път и от юг – път. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 98 700 лв. /деветдесет и осем хиляди и седемстотин лева/.