Производствен имот в Лесидрен за 16560.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Лесидрен > Производствен имот

Производствен имот в Лесидрен

Допълнителна информация

  Начална цена: 16560.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 216 кв.м.
  Срок: 14.08.2018 до 14.09.2018
  Обявяване: 2018-09-17
  Адрес: с. Лесидрен, общ. Угърчин, ул. „Стара планина“ № 97
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Лесидрен
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

1800/2800 ид. части от правото на собственост на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43325.500.463 в с. Лесидрен, общ. Угърчин, ул. „Стара планина“ № 97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесидрен, одобрени със Заповед РД – 18 – 29/01.04.2009 г. с площ по док. 2802.00 кв. м. с номер от предходен план 463, кв. 37, парцел 4, обл. Ловеч, общ. Угърчин, с. Лесидрен, ул. „Стара планина“ № 97, ведно с построените върху имота СГРАДА с идентификатор 43325.500.463.1, със застроена п лощ 108 кв. м., брой етажи 1, предназначение – друг вид сграда и СГРАДА с идентификатор 43325.500.463.2, със застроена площ 216 кв. м., брой етажи 2, предназначение – друг вид сграда, при граници и съседи имоти с идентификатори, както следва: 43325.500.1026, 43325.500.1085, 43325.500.1160, 43325.500.464, 43325.500.462, 43325.500.461, 43325.500.1159, 43325.500.460.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 474/15.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]