Производствен имот в КАЗАНЛЪК за 2541176.25 лв.

Имоти > Имоти от чси КАЗАНЛЪК > Производствен имот

Производствен имот в КАЗАНЛЪК

Допълнителна информация

  Начална цена: 2541176.25 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 19848 кв.м.
  Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
  Обявяване: 2018-10-05
  Адрес: местност Големите ливади
  ЧСИ: Маргарита Димитрова
  Телефон: 042 – 624399; 0 895 662 554
  Email: mardimitrova@abv.bg

Всички имоти за КАЗАНЛЪК
Всички имоти на ЧСИ Маргарита Димитрова

I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 35167.95.634, с площ от 15 438 кв.м, находящ се в град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, местност Големите ливади, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 0, при съседи: 35167.95.632, 35167.95.448, 35167.95.633, 35167.95.446, със сгради, които попадат върху имота: 1. СГРАДА 35167.95.634.1, застроена площ 190 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 2. СГРАДА 35167.95.634.2, застроена площ 21 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 3. СГРАДА 35167.95.634.3, застроена площ 3 кв.м, брой етажи 1, предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация; 4. СГРАДА 35167.95.634.4, застроена площ 183 кв.м, брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; 5. СГРАДА 35167.95.634.5, застроена площ 185 кв.м, брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; 6. СГРАДА 35167.95.634.6, застроена площ 166 кв.м, брой етажи 1, предназначение: постройка на допълващо застрояване; 7. СГРАДА 35167.95.634.7, застроена площ 161 кв.м, брой етажи 1, предназначение: постройка на допълващо застрояване; 8. СГРАДА 35167.95.634.8, застроена площ 27 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 9. СГРАДА 35167.95.634.9, застроена площ 35 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 10. СГРАДА 35167.95.634.10, застроена площ 125 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 11. СГРАДА 35167.95.634.11, застроена площ 25 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 12. СГРАДА 35167.95.634.12, застроена площ 455 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 13. СГРАДА 35167.95.634.13, застроена площ 301 кв.м, брой етажи 1, предназначение: административна, делова сграда; 14. СГРАДА 35167.95.634.14, застроена площ 101 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 15. СГРАДА 35167.95.634.15, застроена площ 422 кв., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 16. СГРАДА 35167.95.634.16, застроена площ 137 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 17. СГРАДА 35167.95.634.17, застроена площ 736 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 18. СГРАДА 35167.95.634.18, застроена площ 1053 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда; 19. СГРАДА 35167.95.634.19, застроена площ 235 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 20. СГРАДА 35167.95.634.20, застроена площ 153 кв.м, брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; 21. СГРАДА 35167.95.634.21, застроена площ 64 кв.м, брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; 22. СГРАДА 35167.95.634.22, застроена площ 13 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 23. СГРАДА 35167.95.634.23, застроена площ 200 кв.м, брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; 24. СГРАДА 35167.95.634.24, застроена площ 244 кв.м, брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; 25. СГРАДА 35167.95.634.25, застроена площ 7 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 26. СГРАДА 35167.95.634.26, застроена площ 4 кв.м, брой етажи 1, предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация; 27. СГРАДА 35167.95.634.27, застроена площ 7 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда, както и ведно с всички подобрения и приращения. II. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 35167.95.633, с площ от 1720 кв.м, находящ се в град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, местност Големите ливади, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 0, при съседи: 35167.95.634, 35167.95.448, със сгради, които попадат върху имота: 1. СГРАДА 35167.95.633.1, застроена площ 176 кв.м, брой етажи 1, предназначение: административна, делова сграда; 2. СГРАДА 35167.95.633.2, застроена площ 7 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 3. СГРАДА 35167.95.633.3, застроена площ 69 кв.м, брой етажи 1, предназначение: складова база, склад, както и ведно с всички подобрения и приращения. III. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 35167.95.632, с площ от 2690 кв.м, находящ се в град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, местност Големите ливади, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 0, при съседи: 35167.95.448, 35167.95.634, 35167.95.446, 35167.95.4, със сгради, които попадат върху имота: 1. СГРАДА 35167.95.632.1, застроена площ 168 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 2. СГРАДА 35167.95.632.2, застроена площ 513 кв.м, брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; 3. СГРАДА 35167.95.632.3, застроена площ 65 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 4. СГРАДА 35167.95.632.4, застроена площ 85 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; 5. СГРАДА 35167.95.632.5, застроена площ 368 кв.м, брой етажи 1, предназначение: складова база, склад, , както и ведно с всички подобрения и приращения; IV. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, включващо машини и съоръжение за производство на шампоани, паста за зъби и медицинска козметика, находящи се в поземлени имоти с идентификатори 35167.95.634, 35167.95.633 и 35167.95.632, на адрес в гр. Казанлък, местност Големите ливади, с вписан залог в полза на взискателя ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД.