Производствен имот в Горан за 61200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Горан > Производствен имот

Производствен имот в Горан

Допълнителна информация

  Начална цена: 61200.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 61 кв.м.
  Срок: 14.08.2018 до 14.09.2018
  Обявяване: 2018-09-17
  Адрес:
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Горан
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 16002.68.108, находящ се в с. Горан, общ. Ловеч, с площ по скица от 1314 /хиляда триста и четиринадесет/ кв.м.,с адрес: с. Горан, ул. „Дяко Иванов“ № 18, при граници: от две страни – улици, УПИ IV - 107 и УПИ VI – 109, а по скица: имот № 16002.68.504, имот № 16002.68.554, имот № 16002.68.107, имот № 16002.68.109, в кв. 39 по плана на с. Горан, заедно с построените в него: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 16002.68.108.1, с площ по с кица 44 кв.м. и ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 16002.68.108.2, съдържаща следните обекти: на първи етаж – МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ със ЗП от 61.80 кв.м. и СНЕК-БАР със ЗП от 135.97 кв.м., за които е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация № 043/17.05.2005г. на общ. Ловеч, РАБОТИЛНИЦА ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ със ЗП от 61.30 кв.м., и на втори етаж – ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ със ЗП от 155.25 кв.м., построено до груб строеж съгласно удостоверение № УТ 22-16/04.11.2005 г. на общ. Ловеч.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1304/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]