Производствен имот в Виден за 126000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Виден > Производствен имот

Производствен имот в Виден

Допълнителна информация

  Начална цена: 126000.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 11330 кв.м.
  Срок: 25.06.2018 до 25.07.2018
  Обявяване: 2018-07-26
  Адрес: с. Виден, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора
  ЧСИ: Румяна Бончева Манджурова
  Телефон: 0431 - 64359
  Email: chsi_868@abv.bg

Всички имоти за Виден
Всички имоти на ЧСИ Румяна Бончева Манджурова

Поземлен имот с площ от 11 330 кв.м./единадасет хиляди триста и тридесет кв.м./ , находящ с в с.Виден, обл.Стара Загора, за което е отреден УПИ I /първи/ в кв.13/тринадесет/ по плана на с.Виден обл. Стара Загора, ведно с посторените в него Дърводелски цех , състоящ се от административна сграда, с площ от 720 кв.м./ седемстотин и двадесет кв.м./ , Навес със застроена площ от 140 кв.м./сто и четиридесет кв.м./, трафопост със застроена площ от 72 кв.м./седемдесет и два кв.м./ ,Парилня и сушилн и камери, както и всички подобрения и приращения в имота, при съседи: североизток- улица, югоизток –улица, югозапад-улица и северозапад –улица .