Други Роза Двустаен апартамент ЯМБОЛ Двустаен апартамент ЯМБОЛ Други Могила Производствен имот Ягода Други Завой Парцел ВАРНА Гараж ВАРНА Паркомясто ВАРНА Заведение ВАРНА Етаж от къща ЧЕПЕЛАРЕ Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Къща Златина Хотел в Топола Фабрика в Топола Търговски имот в Топола Тристаен апартамент в Топола Стая в Топола Склад в Топола Производствен имот в Топола Парцел в Топола Паркомясто в Топола Офис в Топола Многостаен апартамент в Топола Мезонет в Топола Магазин в Топола Къща в Топола Земеделски имот в Топола Земеделска земя в Топола Заведение в Топола Жилищна сграда в Топола Етаж от къща в Топола Едностаен апартамент в Топола Други в Топола Двустаен апартамент в Топола Гараж в Топола Газстанция в Топола Вила в Топола Бензиностанция в Топола Ателие, Таван в Топола Автомивка в Топола

Производствен имот Топола

 • Начална цена
 • 20160.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Добрич

 • Квадратура
 • 2259 кв.м.

 • Срок:
 • 10.04.2018 до 10.05.2018

 • Обявяване:
 • 2018-05-11

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Лучия Тасева

 • Телефон:
 • 058 – 600313; 0 888 - 808 709

 • Email:
 • kstoyanova@luchiataseva.com


Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Топола, община Каварна, ул. "Девета" №8 /осем/, представляващо Поземлен имот с идентификатор 72693.501.208 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед КД-14-08-685/18.07.2008 г. на Началника на СГКК - гр. Добрич, с площ от 2259 /две хиляди двеста петдесет и девет/ кв.м., а по документ за собственост - с площ от 2250 /две хиляди двеста и петдесет/ кв.м., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 22 /двадесет и две/, парцел II /втори/, при съседи: 72693.501.207, 72693.501.210, 72693.501.209, 72693.501.234, ведно с построената в имота Сграда с идентификатор 72693.501.208.1 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, осем, точка, едно/ със застроена площ от 237 /двеста тридесет и седем/ кв.м., брой етажи: 1 /едно/, предназначение: селскостопанска сграда, а по документ за собственост представляваща Телчарник - склад за фуражи с площ от 221 /двеста двадесет и един/ кв.м. Описание: Оценяваният поземлен имот се намира в западния край на с. Топола по ул. „Девета“ № 8 и граничи със СО Топола. Имотът отстои на 200 м. от центъра на селото, на 350 м. от международен път Е87 България-Румъния, на 10 км. от гр. Балчик, на 3 км. от гр. Каварна и на 3 км. от бреговата ивица. Поземленият имот е част от бившия Стопански двор на с. Топола, с подход по международен път Варна-Дуранкулак-Румъния и по асфалтова улица. Снабден е с ток и вода, но в момента на огледа са прекъснати. При огледа се установи, че в имота има една стопанска сграда по акт за собственост с площ от 221 кв.м., а по скица с площ от 237 кв.м. Сградата се състои от еднообемно помещение с под-бетон, посипан спорадично с пръст, обрасъл с трева, стени-циментова мазилка, таван-покривна конструкция. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №77, том 1, дв.вх.рег.№3267/26.10.2010 г. за сумата 50000 лв., учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №58, том 1, дв.вх.рег.№1372/13.06.2011 г. за сумата 124800 лв., Договор за наем, вписан в СВ - гр. Каварна, акт №28, том 3, дв.вх.рег.№3284/14.11.2013 г. за срок от 5 години,вписана Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №60, том 1, дв.вх.рег.№594/12.03.2016 г. по изпълнително дело №20169010400027,вписана Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №138, том 1, дв.вх.рег.№1326/07.06.2016 г. по изпълнително дело №20167370400483.Още Производствен имот за продажба в Топола

Производствен имот Топола- 28094.40лв.
Производствен имот Топола- 21081.60лв.
Производствен имот Топола- 22593.00лв.
Производствен имот Топола- 20160.00лв.
Производствен имот Топола- 31216.00лв.
0.077354907989502