Къща БЯЛА Бензиностанция Борово Къща Волово Двустаен апартамент РУСЕ Земеделски имот ВАРНА Парцел Калиманци Производствен имот Роман Многостаен апартамент Роман Магазин СОФИЯ Парцел Три кладенци Парцел БАЛЧИК Парцел Лозен Магазин ВАРНА Парцел Ботево Мезонет ВАРНА Парцел Тополи Търговски имот ВАРНА Търговски имот ВАРНА Магазин ВАРНА Други Златни пясъци Хотел в Войводиново Фабрика в Войводиново Търговски имот в Войводиново Тристаен апартамент в Войводиново Стая в Войводиново Склад в Войводиново Производствен имот в Войводиново Парцел в Войводиново Паркомясто в Войводиново Офис в Войводиново Многостаен апартамент в Войводиново Мезонет в Войводиново Магазин в Войводиново Къща в Войводиново Земеделски имот в Войводиново Земеделска земя в Войводиново Заведение в Войводиново Жилищна сграда в Войводиново Етаж от къща в Войводиново Едностаен апартамент в Войводиново Други в Войводиново Двустаен апартамент в Войводиново Гараж в Войводиново Газстанция в Войводиново Вила в Войводиново Бензиностанция в Войводиново Ателие, Таван в Войводиново Автомивка в Войводиново

Производствен имот Войводиново

 • Начална цена
 • 296640.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 6884 кв.м.

 • Срок:
 • 26.01.2018 до 26.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-27

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Драгомира Димитрова Митрова

 • Телефон:
 • 032 - 269000

 • Email:
 • dragomira_mitrova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Драгомира Димитрова Митрова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11845.59.241 (едно едно осем четири пет точка пет девет точка две четири едно), находящсе в с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-99/12.11.2008г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив, с площ: 6884 кв.м. (шест хиляди осемстотин осемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: квартал: 1 – ст. двор, парцел: І-41 при съседи: поземлен имот с идентификатор № 11845.59.51, поземлен имот с идентификатор № 11845.59.106, поземлен имот с идентификатор № 11845.59.105, ВЕДНО с построените в имота: СГРАДА с идентификатор № 11845.59.241.1 (едно едно осем четири пет точка пет девет точка две четири едно точка едно), със застроена площ: 513 кв.м. (петстотин и тринадесет кв.м.), брой етажи: 1 (един), с предназначение: Промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор № 11845.59.241.2 (едно едно осем четири пет точка пет девет точка две четири едно точка две), със застроена площ: 177 кв.м. (сто седемдесет и седем кв.м.), брой етажи: 1 (един), с предназначение: Промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор № 11845.59.241.3 (едно едно осем четири пет точка пет девет точка две четири едно точка три), със застроена площ: 7 кв.м. (седем кв.м.), брой етажи: 1 (един), с предназначение: Селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор № 11845.59.241.4 (едно едно осем четири пет точка пет девет точка две четири едно точка четири), със застроена площ: 89 кв.м. (осемдесет и девет кв.м.), брой етажи: 3 (три), с предназначение: Административна, делова сграда.Още Производствен имот за продажба в Войводиново

Производствен имот Войводиново- 296640.00лв.
Производствен имот Войводиново- 328336.08лв.
Производствен имот Войводиново- 328336.08лв.
Производствен имот Войводиново- 328336.08лв.
Производствен имот Войводиново- 246000.00лв.
0.049620866775513