Парцел Добревци Многостаен апартамент Кранево Двустаен апартамент КАВАРНА Парцел Добревци Къща РАЗГРАД Къща РУСЕ Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Хотел в ВЕЛИНГРАД Фабрика в ВЕЛИНГРАД Търговски имот в ВЕЛИНГРАД Тристаен апартамент в ВЕЛИНГРАД Стая в ВЕЛИНГРАД Склад в ВЕЛИНГРАД Производствен имот в ВЕЛИНГРАД Парцел в ВЕЛИНГРАД Паркомясто в ВЕЛИНГРАД Офис в ВЕЛИНГРАД Многостаен апартамент в ВЕЛИНГРАД Мезонет в ВЕЛИНГРАД Магазин в ВЕЛИНГРАД Къща в ВЕЛИНГРАД Земеделски имот в ВЕЛИНГРАД Земеделска земя в ВЕЛИНГРАД Заведение в ВЕЛИНГРАД Жилищна сграда в ВЕЛИНГРАД Етаж от къща в ВЕЛИНГРАД Едностаен апартамент в ВЕЛИНГРАД Други в ВЕЛИНГРАД Двустаен апартамент в ВЕЛИНГРАД Гараж в ВЕЛИНГРАД Газстанция в ВЕЛИНГРАД Вила в ВЕЛИНГРАД Бензиностанция в ВЕЛИНГРАД Ателие, Таван в ВЕЛИНГРАД Автомивка в ВЕЛИНГРАД

Производствен имот ВЕЛИНГРАД

 • Начална цена
 • 325040.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 1527 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Георги Тарльовски

 • Телефон:
 • 034 918 181

 • Email:
 • office@gtarlyovski.com


Всички имоти на ЧСИ Георги Тарльовски

ИМОТ № 8846 (осем хиляди осемстотин четиридесет и шест), за който е образуван УПИ XV (римско петнадесет) отреден „за Производство и услуги“, с площ от 1 527,00 кв.м. (хиляда петстотин двадесет и седем квадратни метра), находящ се в квартал 117 (сто и седемнадесети) по кадастралния плана на гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450, общ. Велинград, одобрен със Заповед № 1109 от 07.08.2004 г. на Кмета на община Велинград. Регулационният план е одобрен с Решение № 414 от 27.11.2014 г. на общински съвет Велинград и заповед № 1075 от 18.08.2005 г., ВЕДНО с изградените в имота на етап „груб строеж“ съгласно АКТ 14 за приемане на конструкцията МЕТАЛЕН НАВЕС, преустроен в ЦЕХ ЗА ДЪРВЕНИ ОПАКОВКИ със застроена площ от 408,00 кв.м. (четиристотин и осем квадратни метра) разположен в северозападната част на имота и МЕТАЛЕН НАВЕС, преустроен в ЦЕХ ЗА ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ със застроена площ 440,00 кв.м. (четиристотин и четиридесет квадратни метра) и разгъната застроена площ – 500,00 кв.м. (петстотин квадратни метра), разположен в югозападната част на имота, съгласно одобрен Архитектурен проект от 17.01.2006 г. на главния архитект на Община „Велинград“ и Разрешение за строеж № 17/26.01.2006 г. на Община „Велинград“ за преустойство на съществуващи метални навеси във ФАБРИКА ЗА ОПАКОВКИ, при съседи на имота по скица: УПИ XXII – 8845 Произв. Терен на ЕТ „СИМЕ-ТРАНС-СИМЕОН БЕЛИЧЕНОВ“, УПИ XVIII – 8844 Произв. Терен на „ВЕСИНЕЛ-ВКВ“ ЕООД, УПИ XXIV – 8843 Произв. Терен на Петър Димитров Каров и др., УПИ XX – 8202 Произв. Терен на „ВЕСИНЕЛ-ВКВ“ ЕООД, УПИ XVIII – 8203 Произв. Терен на ЕТ „ВЕГ-ВАЛЕРИ ПЕНИН“, УПИ XXV – 8847 Произв. Терен на Лефтер Карамфилов Хаджиев, Гробище на Община Велинград с пълен № 508.2970 и Улица на Община Велинград с пълен № 508.9703 по скица, а по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 37, том IV, рег. № 3988, дело № 621/2008 г., вписан в службата по вписванията – Велинград с вх. № 1045/09.07.2008 г., акт № 131/2008 г., том I, дело № 832/2008 г. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-2420 (парцел петнадесети за имот две хиляди четиристотин и двадесети) - „За производство и услуги“ с площ от 1 524,00 кв.м. (хиляда петстотин двадесет и четири квадратни метра), находящ се в квартал 117 (сто и седемнадесети) по плана на гр. Велинград, ВЕДНО с посторените в имота МЕТАЛЕН НАВЕС, преустроен в ЦЕХ ЗА ДЪРВЕНИ ОПАКОВКИ, със застроена площ от 408,00 кв.м. (четиристотин и осем квадратни метра), разположен в северозападната част на имота и МЕТАЛЕН НАВЕС, преустроен в ЦЕХ ЗА ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ със застроена площ от 440,00 кв.м. (четиристотин и четиридесет квадратни метра) и разгъната застроена площ от 500,00 кв.м. (петстотин квадратни метра), разположен в югозападната част на имота, при съседи на имота: север – улица и УПИ XXII – 2420, УПИ XXIII – 2420 и УПИ XXIV – 2420, изток - УПИ XXV – 2420, запад – УПИ – XX 2420 и УПИ XVII – 2420 и от юг – гробища кв. Лъджене.Още Производствен имот за продажба в ВЕЛИНГРАД

Производствен имот ВЕЛИНГРАД- 139892.43лв.
Производствен имот ВЕЛИНГРАД- 325040.00лв.
Производствен имот ВЕЛИНГРАД- 119615.60лв.
Производствен имот ВЕЛИНГРАД- 479226.40лв.
Производствен имот ВЕЛИНГРАД- 174865.54лв.
0.39510917663574