Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Земеделска земя Момино Офис СОФИЯ Хотел в ЛОВЕЧ Фабрика в ЛОВЕЧ Търговски имот в ЛОВЕЧ Тристаен апартамент в ЛОВЕЧ Стая в ЛОВЕЧ Склад в ЛОВЕЧ Производствен имот в ЛОВЕЧ Парцел в ЛОВЕЧ Паркомясто в ЛОВЕЧ Офис в ЛОВЕЧ Многостаен апартамент в ЛОВЕЧ Мезонет в ЛОВЕЧ Магазин в ЛОВЕЧ Къща в ЛОВЕЧ Земеделски имот в ЛОВЕЧ Земеделска земя в ЛОВЕЧ Заведение в ЛОВЕЧ Жилищна сграда в ЛОВЕЧ Етаж от къща в ЛОВЕЧ Едностаен апартамент в ЛОВЕЧ Други в ЛОВЕЧ Двустаен апартамент в ЛОВЕЧ Гараж в ЛОВЕЧ Газстанция в ЛОВЕЧ Вила в ЛОВЕЧ Бензиностанция в ЛОВЕЧ Ателие, Таван в ЛОВЕЧ Автомивка в ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

 • Начална цена
 • 776160.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ловеч

 • Квадратура
 • 14750 кв.м.

 • Срок:
 • 09.02.2018 до 09.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-12

 • Адрес:
 • гр. Ловеч, ул. "Подп. Александър Кусев"

 • ЧСИ:
 • Велислав Петров

 • Телефон:
 • 068 699 460; 0875 308 460

 • Email:
 • raev_a@velislavpetrov.com


Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

Поземлен имот с идентификатор 43952.507.9625 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. Подп. Александър Кусев, с площ от 14 750 /четиринадесет хиляди седемстотин и петдесет стотни/ кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15м/, със стар идентификатор: 43952.507.9620 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем,точка, девет шест две нула/, номер на предходен план: 43952.507.9620 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две нула/, квартал I /първи/, парцел 83 /осемдесет и три/, и съседи по схема: 43952.507.4602; 43952.507.9601; 43952.507.9624; 43952.507.9612; и сгради които попадат в имота: сграда с идентификатор 43952.507.9625.1 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем,точка, девет шест две пет, точка, едно/ с площ от 1582 /хиляда петстотин осемдесет и два кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.2 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, две/ с площ от 84 /осемдесет и четири/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.3 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, три/ с площ от 1417 / хиляда четиристотин и седемнадесет/ кв. м., брой етажи 1 / един/, предназначени: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.4 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, четири/ с площ от 172 /сто седемдесет и два/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.5 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем,точка, девет шест две пет,точка, пет/ с площ от 165 /сто шестдесет и пет/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.6 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, шест/ с площ от 232 /двеста тридесет и два/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.7 / четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка девет шест две пет, точка, седем/ с площ от 657 /шестстотин петдесет и седем/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.8 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка девет шест две пет, точка, осем/ с площ от 146 /сто четиридесет и шест/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.9 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем,точка, девет шест две пет, точка, девет/ с площ от 144 /сто четиридесет и четири/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сгради с идентификатор 43952.507.9625.10 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, десет/ с площ от 60 /шестдесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.11 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, единадесет/ с площ от 537 /петстотин тридесет и седем/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.12 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, дванадесет/ с площ от 12 /дванадесет/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.13 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, тринадесет/ с площ от 53 /петдесет и три/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.14 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, четиринадесет/ с площ от 57 /петдесет и седем/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.15 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, петнадесет/ с площ от 38 /тридесет и осем/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1131/15.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]Още Производствен имот за продажба в ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ- 776160.00лв.
Производствен имот ЛОВЕЧ- 38400.00лв.
Производствен имот ЛОВЕЧ- 2092.50лв.
Производствен имот ЛОВЕЧ- 218720.00лв.
Производствен имот ЛОВЕЧ- 87400.00лв.
0.18589186668396