Земеделски имот Брезе Едностаен апартамент Свети Влас Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Хотел в ПАЗАРДЖИК Фабрика в ПАЗАРДЖИК Търговски имот в ПАЗАРДЖИК Тристаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Стая в ПАЗАРДЖИК Склад в ПАЗАРДЖИК Производствен имот в ПАЗАРДЖИК Парцел в ПАЗАРДЖИК Паркомясто в ПАЗАРДЖИК Офис в ПАЗАРДЖИК Многостаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Мезонет в ПАЗАРДЖИК Магазин в ПАЗАРДЖИК Къща в ПАЗАРДЖИК Земеделски имот в ПАЗАРДЖИК Земеделска земя в ПАЗАРДЖИК Заведение в ПАЗАРДЖИК Жилищна сграда в ПАЗАРДЖИК Етаж от къща в ПАЗАРДЖИК Едностаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Други в ПАЗАРДЖИК Двустаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Гараж в ПАЗАРДЖИК Газстанция в ПАЗАРДЖИК Вила в ПАЗАРДЖИК Бензиностанция в ПАЗАРДЖИК Ателие, Таван в ПАЗАРДЖИК Автомивка в ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

 • Начална цена
 • 2419.20 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 114 кв.м.

 • Срок:
 • 19.01.2018 до 19.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-20

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Деница Станчева

 • Телефон:
 • 034 444 044

 • Email:
 • denica.stancheva@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Деница Станчева

СГРАДА с идентификатор 55155.27.146.1 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет и шест точка едно/, находяща се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК с площ от 114 кв.м. /сто и четиринадесет квадратни метра/ на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.27.146 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет с шест/ с площ от 2868 кв.м. /две хиляди осемстотин шестдесет и осем квадратни метра/ по кадастралната карта на гр.Пазарджик, Област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на изп.директор на АГКК, местност ТАТАР МЕЗАР, с начин на трайно ползване: за дърводобивната и дървообработваща промишленост, с трайно предназначение на територията: земеделска, който имот, съгласно нотариален акт за договорна ипотека е Имот № 027146 /двадесет и седем хиляди сто четиридесет и шести/ по картата на възстановената собственост в землището на град Пазарджик. с площ от 2866 дка /две хиляди осемстотин шестдесет и шест/, с начин на трайно ползване дървопреработка, категория четвърта, местността „Татар Мезар”, при съседи на имота: №027147 — хр.пр. на ,,Марица олио” АД, №027119 път 1 кл. - държавата МТ, №027153 — ремонт тр. Ср. - държ. поземлен фонд – МЗГ.Още Производствен имот за продажба в ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК- 110719.98лв.
Производствен имот ПАЗАРДЖИК- 2419.20лв.
Производствен имот ПАЗАРДЖИК- 706725.00лв.
Производствен имот ПАЗАРДЖИК- 706725.00лв.
Производствен имот ПАЗАРДЖИК- 1437080.80лв.
0.32119607925415