Гараж СЛИВЕН Тристаен апартамент СЛИВЕН Къща Брестница Парцел Брестница Други СОФИЯ Къща Дъскот Къща СИЛИСТРА Къща СИЛИСТРА Къща ТЕТЕВЕН Къща ТЕТЕВЕН Бензиностанция Средище Къща ВИДИН Парцел ПЪРВОМАЙ Парцел ПЪРВОМАЙ Жилищна сграда Долна Митрополия Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Етаж от къща ВЕЛИНГРАД Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Къща ЕТРОПОЛЕ Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Хотел в СТАРА ЗАГОРА Фабрика в СТАРА ЗАГОРА Търговски имот в СТАРА ЗАГОРА Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Стая в СТАРА ЗАГОРА Склад в СТАРА ЗАГОРА Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА Парцел в СТАРА ЗАГОРА Паркомясто в СТАРА ЗАГОРА Офис в СТАРА ЗАГОРА Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Мезонет в СТАРА ЗАГОРА Магазин в СТАРА ЗАГОРА Къща в СТАРА ЗАГОРА Земеделски имот в СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя в СТАРА ЗАГОРА Заведение в СТАРА ЗАГОРА Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща в СТАРА ЗАГОРА Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Други в СТАРА ЗАГОРА Двустаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Гараж в СТАРА ЗАГОРА Газстанция в СТАРА ЗАГОРА Вила в СТАРА ЗАГОРА Бензиностанция в СТАРА ЗАГОРА Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА Автомивка в СТАРА ЗАГОРА

Производствен имот СТАРА ЗАГОРА

 • Начална цена
 • 107966.52 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 291 кв.м.

 • Срок:
 • 26.01.2018 до 26.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-27

 • Адрес:
 • кв. "Индустриален"

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.1535 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, хиляда петстотин тридесет и пет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 65/30.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), кв. „Индустриален“, с площ: 291 кв. м (двеста деветдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5241 (пет хиляди двеста четиридесет и едно), квартал: 15 (петнадесет), парцел XXXV (тридесет и пет), при съседи имот № 68850.522.1534, имот № 68850.522.1563, имот № 68850.522.5240, имот № 68850.522.27, 68850.522.1536, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 68850.522.1535.1 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, хиляда петстотин тридесет и пет, точка, едно), със застроена площ: 233 кв. м (двеста тридесет и три квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: промишлена сграда, представляваща ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – РАБОТИЛНИЦА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС, който поземлен имот по нотариален акт и план за регулация представлява: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXXV – 5241 (тридесет и пет за имот пет хиляди двеста четиридесет и едно), находящ се в гр. Стара Загора, кв. „ИНДУСТРИАЛЕН“, с площ на УПИ от 270 кв. м (двеста и седемдесет квадратни метра) от кв. 15 (петнадесет) Индустриален, по действащия ПРЗ на град Стара Загора, утвърден със ЗАПОВЕД № 1518 от 13.12.2001 г., при граници и съседи: от север, североизток – УПИ XXXVI – 5241, от изток, югоизток – УПИ III – ОЗФП „Цех Макарони“ за имот № 5240, юг, югозапад – УПИ XXXIV – Трафопост, запад, северозапад – улица с осови точки 92 д – 92 г, ЗАЕДНО с построената в имота ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – работилница технически прогрес със застроена площ от 216 кв. м (двеста и шестнадесет квадратни метра). /Забележка: В застроената площ на сградата се съдържа едно помещение – хале. Отоплението в сградата се осъществява посредством газова инсталация с газокерамични излъчватели./Още Производствен имот за продажба в СТАРА ЗАГОРА

Производствен имот СТАРА ЗАГОРА- 165229.20лв.
Производствен имот СТАРА ЗАГОРА- 107966.52лв.
Производствен имот СТАРА ЗАГОРА- 370170.00лв.
Производствен имот СТАРА ЗАГОРА- 54063.00лв.
Производствен имот СТАРА ЗАГОРА- 119962.80лв.
0.15025210380554