Гараж СЛИВЕН Тристаен апартамент СЛИВЕН Къща Брестница Парцел Брестница Други СОФИЯ Къща Дъскот Къща СИЛИСТРА Къща СИЛИСТРА Къща ТЕТЕВЕН Къща ТЕТЕВЕН Бензиностанция Средище Къща ВИДИН Парцел ПЪРВОМАЙ Парцел ПЪРВОМАЙ Жилищна сграда Долна Митрополия Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Етаж от къща ВЕЛИНГРАД Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Къща ЕТРОПОЛЕ Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Хотел в СТАРА ЗАГОРА Фабрика в СТАРА ЗАГОРА Търговски имот в СТАРА ЗАГОРА Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Стая в СТАРА ЗАГОРА Склад в СТАРА ЗАГОРА Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА Парцел в СТАРА ЗАГОРА Паркомясто в СТАРА ЗАГОРА Офис в СТАРА ЗАГОРА Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Мезонет в СТАРА ЗАГОРА Магазин в СТАРА ЗАГОРА Къща в СТАРА ЗАГОРА Земеделски имот в СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя в СТАРА ЗАГОРА Заведение в СТАРА ЗАГОРА Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща в СТАРА ЗАГОРА Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Други в СТАРА ЗАГОРА Двустаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Гараж в СТАРА ЗАГОРА Газстанция в СТАРА ЗАГОРА Вила в СТАРА ЗАГОРА Бензиностанция в СТАРА ЗАГОРА Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА Автомивка в СТАРА ЗАГОРА

Производствен имот СТАРА ЗАГОРА

 • Начална цена
 • 370170.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 922 кв.м.

 • Срок:
 • 26.01.2018 до 26.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-27

 • Адрес:
 • кв. "Индустриален"

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.1536 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, хиляда петстотин тридесет и шест) гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 65/30.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), кв. „Индустриален“, с площ: 922 кв. м (деветстотин двадесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5241 (пет хиляди двеста четиридесет и едно), квартал: 15 (петнадесет), парцел XXXVI (тридесет и шест), при съседи имот № 68850.522.1535, имот № 68850.522.1563, имот № 68850.522.5240, имот № 68850.522.27, 68850.522.1530, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 68850.522.1536.1 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, хиляда петстотин тридесет и шест, точка, едно), със застроена площ: 762 кв. м. (седемстотин шестдесет и два квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: складова база, склад, представляваща МАСИВНА СГРАДА – склад за фурнири, който поземлен имот по нотариален акт и план за регулация представлява: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXXVI – 5241 (тридесет и шест за имот пет хиляди двеста четиридесет и едно), находящ се в гр. Стара Загора, кв. „ИНДУСТРИАЛЕН“, с площ на УПИ от 910 кв. м (деветстотин и десет квадратни метра) от кв. 15 (петнадесет) Индустриален, по действащия ПРЗ на град Стара Загора, утвърден със ЗАПОВЕД № 1518 от 13.12.2001 г., при граници и съседи: от север, североизток – УПИ XXX – 5241, от изток, югоизток – УПИ III – ОЗФП „Цех Макарони“ за имот № 5240, юг, югозапад – УПИ XXXV – 5241, запад, северозапад – улица с осови точки 92 д – 92 г, ЗАЕДНО и реално с построената в имота МАСИВНА СГРАДА – склад за фурнири със застроена площ от 720 кв. м (седемстотин и двадесет квадратни метра). /Забележка: В застроената площ на сградата на първо ниво се съдържат 3 броя халета и санитарна част с мъжка, дамска тоалетна и склад, битово помещение. В северозападната част на сградата е осъществено второ ниво, в което са разположени три офис помещения. Достъпът до тях е посредством метално стълбище. Отоплението в сградата се осъществява посредством газова инсталация с газокерамични излъчватели./Още Производствен имот за продажба в СТАРА ЗАГОРА

Производствен имот СТАРА ЗАГОРА- 165229.20лв.
Производствен имот СТАРА ЗАГОРА- 107966.52лв.
Производствен имот СТАРА ЗАГОРА- 370170.00лв.
Производствен имот СТАРА ЗАГОРА- 54063.00лв.
Производствен имот СТАРА ЗАГОРА- 119962.80лв.
0.22504496574402